Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Grupa Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów

Została utworzona przez księdza Andrzeja Grodeckiego w 1994 roku . W tworzeniu tej grupy brali udział Marcin Koper , Anna Giertuga , Bronisława Rusin , Ksiądz Tomasz Grzesiak oraz osoby niepełnosprawne Agnieszka Koper, Jadwiga Mosur, Robert Zając, Zbyszek Kolczak, Tomasz Wójcie, Sławek Laskoś.

Grupa jest częścią większej wspólnoty skupionej wokół Fundacji Świadczenia Wszechstronnej Pomocy Materialnej i Duchowej Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Nowym Targu.

Działa ona przy Parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej, ale obejmuje swoim zasięgiem także inne miejscowości takie jak: Maków Podhalański i okoliczne wsie : Stryszawa, Lachowie, Krzeszów , Budzów, Palcza, Grzechynia, Żarnówka.

Utrzymuje kontakty z osobami niepełnosprawnymi i wolontariuszami z Krakowa i okolic.

Grupę stanowią osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich czyli upośledzone ruchowo, z niedorozwojem umysłowym oraz częściowo upośledzone przez porażenie mózgowe bądź zespoły neurologiczne oraz ich rodzice bądź prawni opiekunowie i wolontariusze. Wolontariat grupy tworzą : studenci, młodzież ze szkół średnich, dorośli.

Jest to Grupa, która ma formę otwartą, każdy może przyjść i popracować i odejść, najczęściej ci którzy przychodzą zostają, albo odchodzą bo zakładają własne rodziny, ale kiedy są potrzebni pojawiają się i pomagają. Tworzymy w obrębie w/w Fundacji wielka rodzinę ludzi, którym nie jest obojętny los osób niepełnosprawnych, my im dajemy siebie i nasza sprawność a oni siłę i motywację do życia. Uzupełniamy się wzajemnie i staramy się sobie wzajemnie pomagać.
Na czym polega ta nasza działalność? Nasuwa się zasadnicze pytanie. Pracę wolontariuszy koordynuje zarząd, w skład którego wchodzą osoby niepełnosprawne, sprawni i ksiądz jako osoba duchowna z ramienia kościoła. Aktualny zarząd Grupy to: ksiądz Rafał Kluska, Jadwiga Mosur, Paulina Cholewa i Anna Giertuga.
Spotkania całej Grupy odbywają się w salkach przy kościele raz w miesiącu, dodatkowo parę osób niepełnosprawnych korzysta nieodpłatnie z basenu raz w tygodniu i ma możliwość częstego spotkania się z młodzieżą. Wolontariusze udzielają doraźnej pomocy, organizują spotkania, imprezy okolicznościowe, wycieczki, jak również zimowe i letnie obozy wypoczynkowo – rehabilitacyjne.

Zaliczyliśmy już wiele atrakcyjnych miejscowości, w których odbywał się zorganizowany wypoczynek letni były to: Leszno, Częstochowa, Poznań, Gdynia, Gdańsk, Zamość, Strzepcz na Kaszubach, Jarosław, Rożnów, Niepołomice, Lepnica Mała, Kasinka Mała.

Oprócz zorganizowanego wypoczynku, czy też spotkań preferujemy inne formy kontaktów między sobą, w zależności od wytworzonych więzi tj. odwiedziny w domu, szpitalu, pomoc finansowa, zorganizowanie opieki domowej, dojazdu do kościoła, na spotkanie, upominki świąteczne, szukanie sponsorów, organizowanie akcji charytatywnych typu: sprzedaż zniczy, kartek świątecznych, w przeszłości stroików świątecznych w celu znalezienia środków na bieżącą działalność.

Opiekunem jest obecnie ks. Damian Zając

INFORMACJE

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

Tajemnice Radosne

 

  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  • Nawiedzenie świętej Elżbiety
  • Narodzenie Pana Jezusa
  • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
  • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY