Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Grupa Modlitewna św. O. Pio

Suska grupa modlitwy Ojca Pio.

Grupa Modlitwy Ojca Pio w naszej Parafii powstała z inicjatywy Grzegorza Rajchela i dzięki wielkiej życzliwości ks.Proboszcza Stanisława Bogacza. Msze Święte inaugurujące powstanie w naszej parafii Grupy Modlitwy Ojca Pio odbyły się21 i 22 kwietnia 2007 roku. Homilie podczas nich głosił o.Bogusław Piechuta (OFMCap) - Ogólnopolski Moderator Grup Modlitwy o.Pio. Po Mszach Świętych ustawiały się ogromne kolejki parafian ,chcących uszanować przywiezione przez ojca Bogusława relikwie Św.Ojca Pio. Animatorem Grupy jest Grzegorz Rajchel a jej kierownikiem duchowym ks.Piotr Płoskonka. Obecnie spotykamy się w każdą 4 sobotę miesiące o godz.17.00 w salce.

Grupy Modlitewne i Dom Ulgi w Cierpieniu: oto dwa znamienne dary, które pozostawił nam ojciec Pio. Zostały one założone, aby być w świecie jaśniejącymi pochodniami miłości” – mówił po beatyfikacji włoskiego stygmatyka Jan Paweł II.

Papież Pius XII w czasie II wojny światowej zaapelował do katolików o modlitwę w intencji uratowania świata. „Zakasajmy rękawy. Jako pierwsi odpowiedzmy na apel Wikariusza Chrystusowego!” – powiedział ojciec Pio. Tak w 1947 roku zrodziły się Grupy Modlitwy. Ich założyciel nakreślił następujący program duchowy: „Jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie”. Przywilejem członków Grupy jest to, że stają się duchowymi synami i córkami OJCA PIO i zostają objęci Jego opieką z nieba. Obiecał to Ojciec Pio, gdy mówił: „Przyjmuję cię chętnie za mego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał dobry przykład życia chrześcijańskiego”.

Zgodnie ze wskazaniami Ojca Pio, uczestnik Grupy Modlitewnej powinien:

1. Każdego wieczoru (lub w ciągu dnia) odmówić jakąś dowolną modlitwę w aktualnych intencjach.
2. Raz w miesiącu spotkać się z innymi członkami Grupy, w kościele na Mszy św.
3. Przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej częściej, przeczytać fragment Pisma św. i wyciągnąć dla swego życia dobre postanowienia.
4. Starać się żyć w łasce uświęcającej. Wolność od grzechu ciężkiego upoważnia do posilania się Ciałem Chrystusa w Komunii św.
5. Przynajmniej raz w miesiącu poświęcić trochę czasu na modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji albo obecnym w tabernakulum.
6. Starać się praktykować w otoczeniu bratnią miłość.

W miarę swoich możliwości włączyć się w spełnianie dobrych dzieł. Modlitwa znajduje swoje dopełnienie w dziełach miłości.

Opiekunem grupy jest ks. Szymon Wróbel

INFORMACJE

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

Tajemnice Radosne

 

  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  • Nawiedzenie świętej Elżbiety
  • Narodzenie Pana Jezusa
  • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
  • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY