Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Ez 34, 11-12 . 15 -17: Ps 23 ; 1 Kor 15 ,20 -26 28 ; Mt 25 ,31 -46

” Gdy  Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim,wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody ,a On oddzieli jednych[ludzi] od drugich ,jak pasterz oddziela owce od kozłów”.

Każdego z nas czeka to spotkanie,ostatni egzamin ,sprawozdanie z życia.Wpatrzeni tylko w siebie ,dbający o siebie,niewidzący innych,lekceważący bliźniego -ci wszyscy pójdą w ogień,który wypala to,co z Bogiem nie ma nic wspólnego.Ci którzy w poruszeniach serca szanowali drugiego,dzielili się z innymi swoim czasem, zdolnościami i posiadanymi dobrami,odkrywają ,że służyli w ten sposób Bogu,który jest hojnie udzielającą się miłością.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 34 Niedziela Zwykła A-­‐II 23.11.2014 r.

1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego.Nosi ona nazwę Jezusa

Chrystusa Króla Wszechświata.

Po Mszy św.godz. 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu,

litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa akt poświęcenia się

Sercu Jezusowemu.

2. W środę godz. 15.15 w starym kościele Msza św. int.Kolejarzy

okazji św. Katarzyny patronki kolejarzy. Zapraszamy na tę Mszę św.

wszystkich Kolejarzy Rodzinami, również emerytów.Będziemy modlić się

ich intencji.

3. We środę 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

kaplicy na Błądzonce nowenna czwartek o 16.30.

Zapraszamy na te modlitwy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.

4. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent.

Radosny czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Roraty będą odprawiane

niedzielę godz. 6.30, dni powszednie godz.6.30 dla starszych

i o 16.30 dla dzieci.

Roraty będą odprawiane również kaplicy na Błądzonce 16.30.

Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej adwentowej modlitwy.

Prosimy też, by dzieci przychodziły na Roraty lampionami.

Oczywiście tradycyjne ogłaszamy dla dzieci konkurs nagrodami 

na najpełniejsze uczestnictwo Roratach.

5. W przyszłą niedzielę prowadzenie Różańca po Mszy św.godz.8.00

prosimy od 56 do 60 Róże Kobiet Różę Męską.

6. Od poniedziałku wszystkie nabożeństwa tygodniu będą starym

kościele.

nowym będzie liturgia niedzielna świąteczna.

7. Kończy się pierwszy, zasadniczy etap remontu budynku duszpasterskiego

(plebanii).

Od wtorku kancelaria powraca do tego budynku. Została stworzona

nowa koncepcja jego funkcjonowania.

Parter stanowią dwie części:

gospodarczą: (jadalnię kuchnię)

oraz

administracyjną Parafii:kancelaria,biuro cmentarza,archiwum, oraz pomieszczenie

na spotkania duszpasterskie małych grup.

Na piętrze jest przygotowaniu aula na 40 osób.

Część mieszkalna plebanii wraz pokojami gościnnymi dla rekolekcjonistów

stanowi tylko 1/5 jej powierzchni.

Ze względu na przeprowadzkę poniedziałek kancelaria biuro cmentarza

będą nieczynne.

pilnych sprawach prosimy kontaktować się Księdzem dyżurnym.

Przy drzwiach będzie umieszczony nr.tel.komórki do ks.Dyżurnego.

8. W piątek 19.00 spotkanie katechetyczne budynku duszpasterskim.

Zapraszam wszystkich Katechetów uczących na terenie naszej Parafii.

9. Dzisiaj przed kościołem można wesprzeć materialnie chorą Lenkę ze

Stryszawy,którą czekają bardzo poważne operacje za granicą.

Są one warunkiem Jej chodzenia.

10. W sobotę 14.00 spotkanie wspólnoty niepełnosprawnych.

15.00 Msza św., później zabawa andrzejkowa salkach katechetycznych.

11. W minionym tygodniu naszym kościele pożegnaliśmy

śp.:Henryka Pietrusę l. 60 Ignacego Kułagę,l.69.

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie,a Światłość Wiekuista niechaj Im świeci ,niech odpoczywają w Pokoju z Tobą Panem ,aż na wieki wieków .Amen.

Intencje Mszy św.24 .XI - 30.XI.2014 r.

INTENCJE MSZALNE           24.11-30.11.2014

 

PONIEDZIAŁEK 24.11.

6.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jadwigi Korczak

6.30 +Andrzej Chrząszcz – od rodz. Józefiaków

6.30 +Marian Gach – od koleżanek i kolegów z firmy Auto Bast

7.00 +Anna Wierciak w 2 r. śm.

18.00 O zdrowie i bł. Boże dla Aleksandry  

WTOREK 25.11.

 6.30 +Marian Gach – od sąsiadów z ul. Armii Krajowej

6.30 +Jan, Maria, Halina, Zdzisław

7.00 +Andrzej Chrząszcz – od sasiadów

18.00 +Olga Sławuta – od wnuczki Doroty

18.00 O zdrowie i bł. Boże dla Renaty

 ŚRODA 26.11.

 6.30 +Andrzej Chrząszcz – od koleżanek i kolegów z ZUS

6.30 +Rozalia Gawlas – od bratanicy Stanisławy z rodziną z Bystrej

6.30 +Wanda Stanaszek – od sióstr z 32 Róży Kobiet

7.00 +Józefa Burdyl – od wnuka Marka

15.15 W intencji Kolejarzy oraz kolejarzy Emerytów wraz z rodzinami

 18.00 NOWENNA

 1.+Marian Barzyczak – od Bielowej z rodz.;

2.+Zdzisław Gierat;

3.+Marian Kubasiak – od Barbary i Adama Sarlej.;

4.+Aleksander Kobiela – od pracowników MOPS w Suchej;

5.+Alfred Urbaniec – od spółki Makpol;

6.+Stanisława Kubasiak – od 20 Róży Kobiet.;

7.+Władysława Szmalcel – od Joli i Witolda Cabanów.;

8.+Zygmunt Szwiec - od Nadleśnictwa Jeleśnia.;

9.+Jadwiga Lenik;

10.+Emilia Polak;

11.+Piotr Schnetzer – od Haliny Kachel z rodz.;

12.+Mieczysław Wójcik – od Dyrekcji Ochronki w Dąbrowie Tarnowskiej;

13.+Sebastian Juszkiewicz – od Gosi i Janka;

14.+Henryk Pietrusa;

15.+Stanisław Kot – od koleżanek i kolegów z pracy synowej Agaty z DPS;

16.+Ignacy Kułaga;

17.+Józefa Lenart;

18.+Maria Dziuban;

19.+Andrzej Zawiła.;

20.+Krystyna Pilsyk;

21.+Władysław Iciek;

22.+Stefan Bączek 2

23.+Tadeusz Działek;

24.+Marian Gach

 CZWARTEK 27.11.

 6.30 +Rozalia Gawlas – od wnuka Pawła z rodziną

6.30 +Emilia Polak – od chrześniaczki Teresy z rodziną

6.30 +Andrzej Chrząszcz– od najbliższych sąsiadów z Podksięża i z ul 3 Maja

7.00 +Józefa Burdyl – od wnuka Daniela z żoną i prawnukiem Krystianem

18.00 +za wypominanych

 PIĄTEK 28.11.

 6.30 +Rozalia Gawlas – od wnuka Tomasza z rodziną

6.30 +Józefa Burdyl – od siostrzenicy Katarzyny z rodziną

6.30 +Zdzisław Gierat – od siostry Marii

7.00 +Antonina Śleziak

7.00 +Helena Ulanecka – od Pietrusowej z córkami

18.00 +Zbigniew Maciej Piwowarczyk w 1 r. śm.

 SOBOTA 29.11. 

 6.30 +Wanda Stanaszek – od sąsiadów Woźnych, działowych i Madoni

6.30 +Józefa Burdyl – od siostrzenicy Lucyny z mężem

6.30 +Rozalia Gawlas – od wnuka Tomasza z rodz.

7.00 +Stanisława Baca

7.00 +Emilia Polak – od chrześniaka Jacka z rodz.

18.00 +Eugenia Świerkosz w 15 r. śm.

 

NIEDZIELA 30.11.

 6.30 +Andrzej Sumera

6.30 +Adam Krowicki – od żony Barbary

8.00 +Władysław Radzik w 19 r.śm.

8.00 +Maciej Suwaj

9.30 +Jan Halawa w 22 r.śm.

9.30 +Alfred Urbaniec – od córki z rodziną

11.00 +Jan Słonina w 7 r. śm.

11.00 +Anna i Ignacy Michałek

11.00 W intencji Górników KWK Jankowice (Rybnik)

12.30 +Marian Kubasiak – od kolegów i koleżanek z Babiogórskiej fabryki Mebli

15.00 +Jan Przywara, jego rodziców i siostry Heleny

18.00 +Józef Kubieniec w 24 r. śm.

 

 

                                                           tycjan-ofiarowanie-maryi.JPG

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny,polegający na tym,że dzieci -nawet jeszcze nienarodzone- ofiarowano służbie Bożej .Dziecko ,zanim ukończyło piąty rok życia ,zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi,który ofiarował je Panu.Zdarzało się czasem,że dziecko pozostawało dłużej w świątyni ,wychowywało się ,uczyło służby dla sanktuarium,pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw.

Święta Anna,matka Maryi,przez wiele lat była bezdzietna.Mimo to nie traciła wiary i ciągle prosiła Boga o dziecko.Złożyła obietnicę,że jeśli urodzi dziecko,odda je na służbę Bogu.Tak zrobiła,choć po tylu latach oczekiwania na upragnione potomstwo musiało to być wielkie poświęcenie z jej strony. Ewangelie nie mówią dokładnie ,kiedy miało miejsce ofiarowania Maryi,ale na pewno na początku Jej życia,prawdopodobnie ,gdy Maryja miała trzy lata.Wtedy to Jej rodzice ,św.Joachim i Anna ,przedstawili Bogu przyszłą Królową Świata.Oddali Ją wówczas kapłanowi Zachariaszowi,który kilka lat później został ojcem św.Jana Chrzciciela.Według niektórych autorów Maryja pozostała w świątyni 12 lat.Zdarzenie to wspominamy właśnie 21 listopada.Informacje te pochodzą w dużej mierze z pism apokryficznych,nie przyjętych do kanonu Pisma świętego.

W Porotoewangelii Jakuba,napisanej ok.140 r. po narodzeniu Jezusa czytamy,że rodzicami Maryi był św.Joachim i św.Anna i że stali się Jej rodzicami w bardzo późnym wieku.Dlatego przed swoją śmiercią oddali Maryję na wychowanie i naukę do świątyni,gdy Maryja miała zaledwie trzy lata.Opis ten powtarza apokryf z VI w.-Księga Narodzin Błogosławionej Maryi i Dziedzictwa Zbawiciela,a także  pochodzący z tego samego czasu inny apokryf,Ewangelia Narodzenia Maryi.

W Kościołach wschodnich panuje zgodne przekonanie ,że Maryja faktycznie była ofiarowana w świątyni. Potwierdzają to bardzo liczne wypowiedzi wschodnich pisarzy kościelnych.Oprócz powagi apokryfów,na których się oparli o ustanowieniu święta Ofiarowania Maryi w świątyni zadecydował zapewne w w niemałej mierze również paralelizm świąt Maryi i Jezusa.Skoro obchodzimy  Poczęcie Jezusa( 25 III) i Poczęcie Maryi (8 XII),Narodzenie Jezusa (25XII)  i Narodzenie Maryi    ( 8IX),Wniebowstąpienie Jezusa i Wniebowzięcie Maryi (15 VIII),to naturalne wydaje się obchodzenie obok święta ofiarowania Chrystusa (2.II) także święta ofiarowania Jego Matki.

Dla uczczenia tej tajemnicy obchodzono osobne święto najpierw w Jerozolimie(prawdopodobnie już w v w.,kiedy to poświęcono w Jerozolimie kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny),potem od VIII w.na całym Wschodzie.W 1372r. wprowadził je w Awinionie Grzegorz XI,a w 1585 r. Sykstus V rozszerzył je na cały Kościół .

Chociaż  wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi nie ma żadnego potwierdzenia historycznego,przynosi ono ważną refleksję teologiczną;Maryja przez całe życie była oddana Bogu-od momentu ,w którym została niepokalanie poczęta,poprzez swe narodziny ,a potem ofiarowanie w świątyni .Stała się w ten sposób doskonalszą świątynią niż jakakolwiek świątynia uczyniona ludzkimi rękami.Od wieków Maryja była przeznaczona w Bożych planach do wypełnienia wielkiej zbawczej misji.Upatrzona przez Opatrzność na Matkę Zbawiciela,przez samo to stała się darem dla Ojca.Do swojej misji Maryja przygotowywała się bardzo pilnie i z całym oddaniem-o czym świadczą chociażby Jej własne słowa wypowiedziane do Gabriela:”Oto ja,służebnica Pańska(Łk 1,38)

W  tradycji bizantyjskiej obchodzi się uroczyście święto Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni.Bracia prawosławni opowiadają,że 3-letniaMaryja samodzielnie weszła po 15 wysokich stopniach świątynnych w ramiona arcykapłana Zachariasza ,który wprowadził Ją do Świętego Świętych,gdzie sam miał prawo wchodzić tylko raz w roku.

W kościele katolickim wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny jest świętem patronalnym Sióstr Prezentek,założonych w 1626r. w Krakowie przez Zofię z Maciejowskich Czeską dla nauczenia i wychowania dziewcząt.Jest też dniem szczególnej pamięci o mniszkach klauzurowych,o czym przypominał św.Jan Paweł II w 1999 r. :”Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia ,w której Bóg złożył swoje zbawienie i jako służebnica bez reszty oddana swemu Panu.Z okazji tego święta społeczność Kościoła na całym świecie pamięta o mniszkach klauzurowych,które wybrały życie całkowicie skupione na kontemplacji i utrzymują się z tego ,czego dostarczy im Opatrzność,posługująca się hojnością wiernych.Zalecając wszystkim troskę o to,aby tym konsekrowanym siostrom nie zabrakło wsparcia duchowego o materialnego ,kieruję do nich słowa serdecznego pozdrowienia i podziękowania”.
W naszych czasach nie ma zwyczaju ofiarowania dzieci Bogu na służbę w świątyni.Wszyscy jednak zostaliśmy niejako przedstawieni Bogu przez naszych rodziców w czasie chrztu.Nie powinniśmy zapominać o tamtym wydarzeniu,ale nieustannie odnawiać w swoim życiu chęć poświęcenia siebie Bogu i szukania Jego woli.

                                                        sw_rafal_kalinowski.jpg

Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 r.w Wilnie,w szlacheckiej rodzinie herbu Kalinowa. Jego ojciec był profesorem matematyki na Uniwersytecie Wileńskim.Po ukończeniu z wyróżnieniem Instytutu Szlacheckiego w Wilnie(1843-1850),Józef podjął studia w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy (dziś Białoruś).Zrezygnował z nich  latach.W 1855 r.przeniósł się do Mikołajewskiej Szkoły Inżynierii Wojskowej w Petersburgu ,gdzie uzyskał tytuł inżyniera.Jednocześnie wstąpił do wojska.Wtedy właśnie przestał przystępować do sakramentów świętych,do kościoła chodził rzadko,przeżywał rozterki wewnętrzne,a także kłopoty związane ze swoją narodowością,służbą w wojsku rosyjskim i zdrowiem.Wciąż jednak stawiał sobie pytanie o sens życia,szukając na nie odpowiedzi w dziełach filozoficznych i teologicznych.Po ukończeniu szkoły(1855) został adiunktem matematyki  i mechaniki budowlanej oraz awansował do stopnia porucznika.W 1859 r. opuścił Akademię i podjął pracę przy budowie kolei żelaznej Odessa-Kijów-Kursk.Po roku przeniósł się na własną prośbę do Brześcia nad Bugiem ,gdzie pracował jako kapitan sztabu przy rozbudowie twierdzy.Czując ,że zbliża się powstanie,podał się do dymisji,aby móc służyć swoją wiedzą wojskową i umiejętnościami rodakom.Został członkiem Rządu Narodowego i objął stanowisko ministra wojny w rejonie Wilna.W końcu zdecydował się na wyjazd do Warszawy,gdzie chciał podjąć leczenie i miał nadzieję na znalezienie pracy.Z powodów zdrowotnych otrzymał zwolnienie z wojska w maju 1863 r.

Jednocześnie wspierany modlitwami matki i rodzeństwa ,przeżywał nawrócenie religijne,m.in. pod wpływem lektury Wyznań św.Augustyna:nie tylko wrócił do praktyk religijnych,ale przejawiał w nich szczególną gorliwość.Gdy wybuchło powstanie styczniowe,mając świadomość jego daremności,ale zarazem nie chcąc stać na uboczu,gdy naród walczy ,przyłączył się do powstania.Sprzeciwiał się niepotrzebnemu rozprzestrzenianiu się walk.W liście do brata pisał:Nie krwi,której do zbytku przelało się na niwach Polski,ale potu ona potrzebuje”.

Po upadku powstania powrócił do Wilna,gdzie 24 marca 1864r. został aresztowany i osadzony w więzieniu.W Wyniku procesu skazano go na karę śmierci.W więzieniu otaczała go atmosfera świętości.Wskutek interwencji krewnych i przyjaciół  ,a także z obawy ,że po śmierci Polacy mogą uważać Kalinowskiego za męczennika i świętego,władze carskie zamieniły mu wyrok na dziesięcioletnią katorgę na Syberii.Przez pewien czas przebywał w Nerczyńsku,potem w Usolu,następnie w Irkucku i Smoleńsku.Podczas pobytu na Syberii oddziaływał na współtowarzyszy swoją głęboką religijnością,zadziwiał niezwykłą wprost mocą ducha,ujmował cierpliwością i delikatnością,wspierał dobrym słowem i modlitwą,czuwał przy chorych,pocieszał i podtrzymywał nadzieją.Dzielił się z potrzebującymi nie tylko skromnymi dobrami materialnymi ,ale również bogactwem duchowym,Bolał go fakt,że wielu zesłańców nie posiadało żadnej wiedzy religijnej.Szczególnie chętnie katechizował dzieci i młodzież.

Po ciężkich robotach Józef Kalinowski powrócił do kraju w 1874 r.Uzyskał paszport i wyjechał na Zachód jako wychowawca młodego księcia Augusta Czartoryskiego (beatyfikowanego przez św.Jana Pawła II w 2003 r.).Opiekował się nim przez 3 lata.W lipcu 1877r. mając 42 lata Józef Kalinowski wstąpił do nowicjatu karmelitów w Grazu(Austria),przybierając zakonne imię Rafał od św.Józefa.Po studiach filozoficznych i teologicznych na Węgrzech ,złożył śluby zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie 15 stycznia 1882r.w Czernej koło Krakowa.W kilka miesięcy później został przeorem klasztoru w Czernej,urząd ten pełnił przez 9 lat. Przyczynił się w znacznej mierze do odnowy Karmelu w Galicji.W 1884 r.został założony z jego inicjatywy klasztor karmelitanek bosych w Przemyślu,a 4 lata później we Lwowie,a na przełomie 1891 i 1892 roku-klasztor ojców wraz z niższym seminarium w Wadowicach.

Wiele godzin spędzał w konfesjonale-nazywano go “ofiarą konfesjonału”.Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem o przywracanie spokoju sumienia ludziom dręczonym przez lęki niepewność.Przeżyty w młodości kryzys wiary(gdy przez ponad 10 lat żył bez sakramentów) ułatwiał mu zrozumienie błądzących i zbuntowanych przeciwko Bogu.Nikogo nie potępiał,ale starał się pomagać.zawsze skupiony,zjednoczony z Bogiem.był człowiekiem modlitwy ,posłuszny regułom zakonnym ,gotowym do wyrzeczeń,postów i umartwień.

Zmarł 15 listopada 1907r. w Wadowicach ,w opinii świętości.Jego relikwie spoczywają w kościele karmelitów w Czernej.Za życia i po śmierci cieszył się wielką sławą świętości .Bez rfeszty oddany Bogu ,imiał miłować Go w drugimczłowieku.Potrafił zachować szacunek dla człowiekai jego godności nawet tam,gdzie panowałą pogarda.Dlatego uważany jest za patrona Sybirakó.

Beatyfikował go św.Jan Paweł II w 1983 r. podczas Mszy s. na krakowskich Błoniach ; kanonizacji dokonał w  w roku 1991, podczas jubileuszowego roku czterechsetlecia śmierci św.Jana od Krzyża ,odnowiciela zakonu karmelitów.Św.Rafał Kalinowski jest patronem oficerów i żołnierzy,orędownikiem w sprawach trudnych.

dalej »