Subscribe to
Wpisy
Komentarze

 szymon-apostol.jpg

 Ewangelie wymieniają św.Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa,ale wspominają o nim tylko trzy razy.Mateusz i marek nazywają go Kananejczykiem.Dlatego niektórzy Ojcowie Kościoła przypuszczali,że pochodził z Kany Galilejskiej i był panem młodym ,na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud.Współczesna egzegeza dopatruje się jednak w słowie Kananejczyk raczej słowa “gorliwy”,gdyż tak je również można tłumaczyć.Łukasz wprost daje Szymonowi przydomek Zelotes- gorliwy.Specjalne podkreślenie w gronie Apostołów,że Szymon był gorliwy,może oznaczać,że faktycznie wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w zachowaniu prawa mojżeszowego i zwyczajów narodu.Powołują się na to,że tradycja łączy go ze św.Judą Tadeuszem tylko dlatego,jakoby miał z nim głosić Ewangelię nad Morzem Czerwonym i w Babilonii,a nawet w Egipcie i poza Palestyną razem z nim miał ponieść śmierć.Według tej tradycji obchodzi się ich święto tego samego dnia.Również ikonografia chrześcijańska dość często przedstawia razem obu Apostołów.

O przecięciu Szymona na pół ,jak głosi legenda,dowiadujemy się z jego średniowiecznych żywotów.Ciało św.Szymona,według mnicha Epifaniusza,miało znajdować się w Nicopolis(północna Bułgaria),w kościele wystawionym ku czci Apostoła.W kaplicy świętych Szymona i Judy w bazylice św.Piotra,która obecnie jest także kaplicą Najświętszego Sakramentu,mają znajdować się relikwie obu Apostołów.Część relikwii ma posiadać również katedra w Tuluzie.Św.Szymon jest patronem diecezji siedleckiej oraz farbiarzy,garncarzy ,grabarzy i spawaczy.

O życiu św.Judy nie wiemy prawie nic.Miał przydomek Tadeusz,czyli “Odważny”.Nie wiemy ,dlaczego Ewangeliści tak go nazywają.Był bratem św.Jakuba Młodszego,Apostoła dlatego bywa nazywany również Judą Jakubowym.nie wiemy dlaczego Orygenes,a za nim inni pisarze kościelni nazywaj Judę Tadeusza także przydomkiem Lebbeusz. Mogłoby to mieć jakiś związek z sercem(hebrajski wyraz leb znaczy tyle co serce)albo wywodzić się od pewnego wzgórza w Galilei,które miało nazwę Lebba.Był jednym z krewnych Jezusa.Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa,o której wspominają Ewangelie.

 swjuda-tadeusz.jpg

 Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu Apostołów sugeruje jego późniejsze wejście do grona uczniów.To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa:”Panie,cóż się stało,że nam się mas objawić,a nie światu?”Zasadne jest zatem przypuszczenie,że św.Juda ,przystępując do grona Apostołów,kierował się na początku perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery.Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu.Sam w nim nazywa siebie bratem Jakuba.Z listu wynika,że prawdopodobnie był człowiekiem wykształconym.List ten napisał przed rokiem 67,gdyż zapożycza od niego pewne fragmenty i słowa nawet św.Piotr.Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię w Palestynie,Syrii,Egipcie i Mezopotamii; niektóre z wędrówek misyjnych odbył razem ze św.Szymonem.Część tradycji podaje,że razem ponieśli śmierć męczeńską.Inne mówią,że Szymon został zabity w Jerozolimie,a Juda Tadeusz prawdopodobnie w Libanie lub w Persji.

Hegezyp,który żył w wieku II,pisał,że Juda był żonaty,kiedy wstąpił do grona Apostołów.Dlatego podejrzliwy na punkcie władzy cesarz Domicjan kazał wezwać do Rzymu wnuków św.Judy w obawie,aby oni jako “krewni” Jezusa- nie chcieli kiedyś sięgnąć także po jego władzę.Kiedy jednak ujrzał ich i przekonał się,że to są prości ludzie,odesłał ich do domu.

Kult św.Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII wieku w Austrii i w Polsce.Bardzo popularne jest nabożeństwo do św.Judy jako patrona od spraw beznadziejnych.Z tego powodu w wielu kościołach odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci,połączone z odczytaniem próśb i podziękowań

Jest patronem szpitali i personelu medycznego.

Ewangelia na dziś - 23.10.2016r.

TRZYDZIESTA   NIEDZIELA   ZWYKŁA, 23 października

Syr 35 ,12 -14 .16 -18 ; Ps 34 ; Tm 4, 6-9 .16 - 18 ; Łk 18 ,9 -14

” Każdy bowiem ,kto się wywyższa ,będzie poniżony ,a kto się uniża ,będzie wywyższony”.

Jakie to ważne,Panie,by mieć w sobie serce pokorne i czyste na wzór Twojego i pielęgnować je.Nie muszę przed Tobą zakładać maski dobroci i grzeczności ; nie muszę się chwalić ,bo znasz mnie najlepiej .Chcesz,bym dbał o swoje serce i jak celnik umiał przyznać się przed Tobą,że nie umiem dobrze żyć bez Twojej łaski,że sam z siebie zdolny jestem do czynów,które do Ciebie nie prowadzą.Niech ta niedziela będzie dla mnie okazją do pokochania szczerej i wytrwałej modlitwy.

komen.-ks.Marek Chrzanowski FDP

OGŁOSZENIA – 30 Niedziela Zwykła Rok C-II 23.10.2016 r.

1. Kalendarz liturgiczny:

• Dzisiaj rozpoczyna się tydzień misyjny. W modlitwie pamiętajmy o dziele misji –

ewangelizacji świata. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby misji.

• W środę o 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.

• W piątek święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

• W piątek o godzinie 10.00 Msza św. z okazji jubileuszu 50 – lecia ZS

Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum Jana Pawła II. Organizatorzy Jubileuszu

serdecznie zapraszają wszystkich do wspólnej modlitwy dziękczynnej.

• W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00 w starym kościele będzie koncert

poświęcony Janowi Pawłowi II w wykonaniu grupy „Pokolenie” z Zembrzyc.

Zapraszamy na przygotowany program muzyczny.

2. Trwają nabożeństwa różańcowe. Różaniec jest w kościele o godz. 17.15 a w

kaplicy na Błądzonce we wtorki i piątki o 16.30. Dla przedszkolaków i dzieci ze

szkół podstawowych trwa konkurs różańcowy.

3. Wypominki można zapisywać w w Kancelarii Parafialnej lub w zakrystii

przed albo po mszy św. Wypominki będą czytane w połączeniu z modlitwą w 2 i

4 niedzielę miesiąca przed Mszami z wyjątkiem mszy św. o godz. 12.30. W środę o

17.30 będzie Różaniec za zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych.

Blankiety do wypominków znajdują się przy wejściach do kościoła.

4. Od piątku do środy 2 listopada Grupa Charytatywna naszej Parafii będzie

sprzedawała świece i znicze na rogu cmentarza. Dochód z tej sprzedaży

przeznaczony jest na cele charytatywne naszej wspólnoty. Zachęcamy do

wspierania dzieł charytatywnych prowadzonych przez naszą Parafię.

5. Bardzo prosimy by przed uroczystością Wszystkich Świętych zadbać o cmentarz,

zrobić porządki na grobach swoich bliskich i w ich otoczeniu oraz porządkować

stan prawny grobów.

6. I jeszcze słowo – zaproszenie ks. bp. Grzegorza Rysia:

„28 października w Tauron Arenie Kraków odbędzie się pierwsze z serii spotkań

po ŚDM. To pierwsze jest niezwykle ważne - ma nam bowiem pomóc rozeznać

wielkie dzieła Boże, jakie się dokonały w Krakowie i w naszym Kościele w tych

niezwykłych dniach lipca. Chcemy się nawzajem posłuchać, złożyć sobie

nawzajem świadectwo, zebrać myśli i postanowienia, poszukać wspólnie drogi

pomnożenia Darów Pana. Dlatego zależy nam, by w tym spotkaniu wzięli udział

możliwie WSZYSCY młodzi ludzie, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w

ŚDM - byli w Krakowie na spotkaniach z papieżem Franciszkiem, byli

wolontariuszami w Krakowie i w parafiach, przyjęli pielgrzymów w swoich

domach itd. Za tym spotkaniem pójdą następne - jeszcze w listopadzie, a potem

systematycznie - aż do czerwca. Spotkanie rozpocznie się o 17.00 a zakończy

wspólną Eucharystią o godz. 20.00

Z naszej Parafii organizujemy autokary. Zapisy w zakrystii. Koszt przejazdu 25

złotych. Wyjazd w najbliższy piątek o godz. 14.15 z parkingu przy kościele.

Intencje Mszalne 24.10.2016r. - 30.10.2016r.

INTENCJE MSZALNE           24.10.2016 - 30.10.2016

PONIEDZIAŁEK 24.10.

6.30 +Stanisław Lenart od dyżurnych ruchu ze stacji Sucha B.

6.30 +Janina Świętek od siostry Lidii z rodz.

6.30 +Helena Pilarczyk od brata z rodz.

7.00 +Zbigniew Zych

18.00 +Ludwik i Bronisława(f) Głód

WTOREK 25.10.

6.30 +Stanisław Lenart od sąsiadów z Makowa Podhalańskiego

6.30 +Stanisław Nuciak od chrześnicy Jolanty z rodz.

6.30 +Aleksandra(f) Kubasiak od koleżanki Bogusi Sochackiej z rodz.

7.00 +Ryszard Pituła od koleżanek i kolegów z Kwadransu

18.00 +Emilia Polak w 2 r. śm.

 ŚRODA 26.10.

6.30 +Stanisław Nuciak od chrześniaka Krzysztofa

6.30 +Janina Świętek od sąsiadów z bl. nr 13 os. Beskidzkie

6.30 +Helena Pilarczyk od chrzestnej córki Moniki i koleżanki szkolnej z pracy Róży Polak

7.00 +Helena i Stanisław Sajnogowie

18.00 NOWENNA

 

1.+Grzegorz Jania;

2.+Marian Zachura;

3.+Jan Kowalski;

4.+Władysław Strama;

5.+Marta Żmudka;

6.+Kazimierz Koziński;

7.+Helena Pilarczyk;

8.+Paweł Miętka;

9.+Wit Bober;

10.+Artur Kubasiak;

11.+Stanisław Chrząszcz;

12.+Krystyna Bisaga;

13.+Stanisław Malina;

14.+Piotr Halawa;

15.+Cecylia Siwiec

CZWARTEK 27.10.

6.30 +Stanisław Kraus od sąsiadów z bl. nr 2 os. Na Stawach

6.30 +Janina Pyka od sąsiadów os. Kołacze

6.30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski dla Wiolety w 30 r. urodzin

7.00 +Stanisław Kyś od kuzynostwa: Sławka, Eli, Gieni z rodzinami

18.00 +Józef Krzeszowiak w 16 r. śm, Józefa (f) Krzeszowiak w 6 r. śm.

 PIĄTEK 28.10.

6.30 +Stanisław Nuciak od szwagra Zdzisława z całą rodziną

6.30 +Tadeusz Kubas w 20 r. śm.

6.30 +Aleksandra(f) Kubasiak od Joanny i Bogusława Nawara z dziećmi

7.00+Ryszard Pituła od koleżanek i kolegów ze stacji Nowa Huta

10.00 50-lecie SP nr 1 w Suchej Beskidzkiej

18.00 +Tadeusz i Henryka(f) Górsccy

18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże i dalszą opiekę.

 

SOBOTA 29.10.

6.30 +Aleksandra(f) Kubasiak od koleżanek z Miejskiego Przedszkola Samorządowego

6.30 +Stanisław Nuciak od sąsiadów z ul. 3 Maja i ul. Podksięże

6.30 +Stanisław Kraus od Anny Gacek i Krystyny Wągiel

7.00 +Stanisław Kyś od sąsiadów z Błądzonki

7.00 +Władysław Iciek w 15 r. śm.

18.00 +Bronisław Semik w 10 r. śm.

 NIEDZIELA 30.10.

 

6.30 +Jerzy Listwan od córki Eweliny z mężem

6.30 +Bogusław Mak od syna Michała

8.00 +Genowefa Wągiel od córki Ewy

8.00 +Antonina, Michał, Zofia Kubasiak

8.00 +Zbigniew Łacek od żony Anny

9.30 +Ks. Ludwik Kołacz w 11 r. śm.

9.30 +Tadeusz Bubiak od żony Zofii

11.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski dla Stanisława w 90 r. urodzin

12.30 +Władysław Dyduch w 15 r. śm.

15.00 +Paweł Warmuz od żony Ireny

18.00 +Mieczysław i Maria Kawulak

XVII Ogólnopolski Kongres Modlitwy Ojca Pio

 plakat1.jpg

 

   XVII Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio   

 W dniach 13-16 października 2016 odbył się w Tenczynie koło Myślenic 17. Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio pod hasłem: “Ojcostwo św. Pio jako dar miłosierdzia Bożego dla ludzi”.

Spotkano się tam,aby  w Roku Miłosierdzia (którego patronem jest padre Pio)na różnego rodzaju konferencjach wysłuchać bardzo interesujących referatów na temat ojcostwa i wdzczności,modlić się dzielić się doświadczeniami, budować jedność  czy poszerzyć wiedzę o wspaniałej pracy krakowskiego Dzieła Pomocy Ojca Pio na rzecz ubogich i potrzebujących.

                                 Ojciec dr. Piotr Kwiatek(OFMCap) — psycholog i zakonnik Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów -członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Pozytywnej (IPPA)prowadzący badania z zakresu psychologii pozytywnej mówił podczas swojej konferencji  między innymi o  prawdziwym szczęściu, o jego pomnażaniu ,o pochwale,wdzięczności i docenieniu w kontekście psychologii pozytywnej i wiary.

Ojciec Piotr przekonywał,że częste używanie słowa “dziękuję”,dawanie i okazywanie życzliwości daje silne poczucie szczęścia,a Ewangelia i wiele psalmów są dla człowieka wierzącego wspaniałym źródłem inspiracji do lepszego,dobrego życia i kompasem,pokazującym drogę ku świętości.

                              Już od 17 lat spotykają się na ogólnopolskim kongresie osoby z najdalszych zakątków Polski takich jak Koszalin czy Słupsk  odpowiedzialne za prowadzenie Grup Modlitewnych Ojca Pio.

Nie zabrakło również przedstawiciela naszej suskiej Grupy Modlitwy Ojca Pio.

                               Grupy Modlitewne i Dom Ulgi w Cierpieniu: oto dwa znamienne dary, które pozostawił nam ojciec Pio. Zostały one założone, aby być w świecie jaśniejącymi pochodniami miłości” – mówił po beatyfikacji włoskiego stygmatyka Jan Paweł II.

                              Papież Pius XII w czasie II wojny światowej zaapelował do katolików o modlitwę w intencji uratowania świata„zakasajmy rękawy. Jako pierwsi odpowiedzmy na apel Wikariusza Chrystusowego! – powiedział ojciec Pio.

Tak w 1947 roku zrodziły się Grupy Modlitwy.

Ich założyciel nakreślił następujący program duchowy:  „Jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym,odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie“.

                           Przywilejem członków Grupy jest to, że stają się duchowymi synami i córkami ojca Pio i zostają objęci Jego opieką z nieba.

Padre Pio obiecał: Przyjmuję cię chętnie za mego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał dobry przykład życia chrześcijańskiego“.

                             W sobotę 6 lutego 2016 roku na Placu św. Piotra papież Franciszek spotkał się z Grupami Modlitwy Ojca Pio z całego świata i powiedział wtedy m.in:”Myślę o Grupach Modlitwy, które św. Ojciec Pio nazwał „szkółkami wiary i ogniskami miłości”. Są to nie tylko miejsca spotkań, gdzie wśród przyjaciół możemy poprawić nasze samopoczucie, ale ogniska Bożej miłości. To są Grupy Modlitwy! Modlitwa jest bowiem ich prawdziwą misją, niosącą całej ludzkości ogień miłości. Ojciec Pio powiedział, że jest ona „siłą, która porusza świat”. Modlitwa jest siłą, która porusza świat! “

                        Jeśli i Ty  chcesz wspólnie modl się z nami,pogłębić swoją wiarę i uczynić swoje życie oddanym Bogu na wzór św. Ojca Pio to zapraszamy Cię do naszej Wspólnoty. Spotykamy się najczęściej w ostatnie soboty  miesiąca na naszych spotkaniach modlitewno – formacyjnych.Dokładne terminy spotkań  podawane w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych.

                                                                                                                                     Grzegorz Rajchel

dalej »