Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Wielki Czwartek - DZIEŃ KAPŁANA

                                                                          te-moze-dobre-kwiatki.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Z  okazji Dnia Kapłana życzymy Księdzu Proboszczowi i Księżom Współpracującym -wierności Chrystusowi,wielu łask,które są niezbędne do realizowania jeszcze pełniej kapłańskiego powołania,zdrowia ,radości ,spotykania życzliwych ludzi.Przede wszystkim osiągnięcia świętości.Niech obfitość łask nieustannie pomnaża się i owocuje w ludzkich sercach umocnieniem wiary i głębszym umiłowaniem Pana Boga w naszej Parafii.

 Życzenia przekazujemy również wszystkim Księżom ,pochodzącym z Suchej Beskidzkiej oraz Tym,kórzy pełnili posługę kapłańską  w naszej wspólnocie.  

Zmarłym Księżom :Wieczny odpoczynek racz dać Panie,a Światłość Wiekuista niechaj Im świeci,niech odpoczywają z Tobą Panem,aż na wieki wieków .Amen.                                                                                                                               

WIELKI CZWARTEK 17 kwietnia 2014r.

MszaWieczerzy Pańskiej 

Wj 12 ,1-8 . 11-14 ; Ps 116B ; Kor 11 , 23- 26 ; J 13 ,1-15

” Jeżeli więc Ja,Pan i Nauczyciel ,umyłem wam nogi,to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.Dałem wam bowiem przykład,abyście i wy tak czynili,jak Ja wam uczyniłem”.

Panie ,aż tak mnie kochasz ? Czy aż tak mam kochać innych?Czyprzypadkiem nie przesadzasz? Nie rozumiem Twojej miłości.Nie umiem tak kochać.a może raczej nie chcę….Zbyt jestem dumny.Nie chcę wyjść na durnia.Uważasz więc,że nie ma innej drogi?”Nie ma.Tylko ta jedna”.

ostatnia-wieczerza-na-wielki-czwartek.jpg

Wielki czwartek to świeto ruchome w Kościele katolickim przypadające  dni przed Wielkanocą.Jest to jednocześnie początek Triduum Paschalnego na pamiątkę Męki ,Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Obrzędy Wielkiego Czwartku

W godzinach porannych w tym dniu odprawiana jest uroczysta Msza Krzyżma Świętego  w katedrze przez biskupa danej diecezjii i koncelebrowana przez ksieży tej diecezji.Podczas tej uroczystości dokonywane jest m.inn.poświęcenie olejów używanych do namaszenia chorych,które pobierane są następnie do poszczególnych parafii. 

Wieczorem w Wielki Czwartek odprawiana jest uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej ,która rozpoczyna Triduum Paschalne.Sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy ,podczas której Jezus Chrystus ustanowił w obecności swoich apostołów sakrament Eucharystii oraz sakrament kapłaństwa.W trakcie Mszy św.śpiewany jest hymn “Chwała na wysokości”,któremu towarzyszy bicie dzwonów i gongów w kościele.Po jego zakończeniu , aż do Mszy Wigilii Paschalnej odprawianej w Wielką Sobotę wieczorem,zamiast dzwonków,gongów i  stosowane są drewniane kołatki.Na zakończenie Mszy św. Najświętszy Sakrament przenoszony jest do Ciemnicy,symbolizującej więzienie,do którego wtrącony został Chrystus po Ostatniej Wieczerzy.

Przypomnienie:

Rano nie ma w naszym kościele Mszy św.Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się o godz.18.00.Po Mszy św.przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja do 22.00 .O godz.2100 -adoracja dzieci i młodzieży prowadzona przez Grupę Apostolską.Serdecznie zapraszamy.

WIELKI TYDZIEŃ

Środa Wielkiego Tygodnia

sroda-korona-cierniowa.jpg

Iz 50 , 4 -9 a ; Ps 69 ; Mt 26 ,14 -25

“Co chcecie mi dać ,a ja wam Go wydam? “.

Za jaką cenę można sprzedać Mistrza? Większe mieszkanie ,lepsza posada ,szacunek “mądrych”tego świata ,popularność, własna wygoda ,to , że nie będą patrzyli na mnie jak na oszołoma?Jaką cenę ma moja miłość do Jezusa ?Może sprzedaję Go codziennie ,wybierając grzech ? 

======================================================================================= 

Wtorek Wielkiego Tygodnia

cierniowa-korona.jpg

Iz 49, 1- 6 ; Ps 71 ; J 133 ,21 -33 ,36- 38

” Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę ,zaprawdę powiadam ci : Kogut nie zapieje ,aż ty trzy razy się Mnie zaprzesz”.

Nasze deklaracje dotyczące miłości do Boga i wierności są weryfikowane w obliczu krzyża,cierpienia, życiowych klęsk i niepowodzeń.Wtedy okazuje sie czy naprawdę kochamy.Kiedy wydaje sie,że zjezus nie ma nic do dania,nie czyni żadnego cudu,wielu Go zostawia,bo sądzi,że samo bycie z Nim nie ma wartości,że nie opłaca się być z Nim,ryzykując wszystko.

========================================================================================

Poniedziałek Wielkiego Tygodnia - 14 kwietnia

ksiazka-i-cierniowa-korona.gif

Iz 42 , 1- 7 : Ps 27 ; J 12 ,1-11

Powiedział zaś nie dlatego,jakoby dbał o biednych,ale ponieważ był złodziejem i mając trzos,wykradał to, co składano.

Nawet przebywając tak blisko Jezusa ,możemy być złodziejami.Próbujemy kraść,przywłaszczać sobie dary,których On nam udziela.Uważamy,że one nam sie należą , że zasłużyliśmy na nie.Życie,zdrowie,zdolności,inteligencja,możliwość uczestniczenia w codziennej Eucharystii ,sakramenty -to dary ,w które On nas wyposażył nie bez przyczyny,lecz byśmy nimi służyli i by nas zbliżały do Boga.

=======================================================================================

WIELKI POST,WIELKANOC I OJCIEC PIO  

Liturgiczny okres przypominający nam Mękę,Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa poprzedził czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu.Mieliśmy ogromną okazję  do zastanowienia się nad naszym zachowaniem w szkole  w pracy czy w domu.Dobrze było powziąć postanowienia Wielkopostne: być coraz lepszymi i kroczyć właściwymi drogami

Ojciec Pio,którego życie od młodych lat naznaczone było cierpieniem,chorobami i krzyżem,szczególnie w okresie wielkiego postu wzruszał się nad cierpieniami i chorobami ludzi.

Z wielka gorliwością prosił Pana Jezusa i Matkę Najświętszą  o zdrowie i odmianę ich losu. Padre  Pio miał zawsze czas dla potrzebujących modlitwy i duchowego wsparcia.Teraz wielu proszącym  pomaga z nieba.Wstawia się za nimi i modli za nimi.

Może to za jego przyczyna na ich drodze Krzyżowej pojawiają się wspierający ich litościwa Weronika albo Szymon Cyrenejczyk ?

Czytając książki o św.Stygmatyku dowiadujemy się , że męka  i śmierć  krzyżowa Pana Jezusa  to tajemnice szczególnie przeżywane przez niego.

Podczas Misteriów liturgicznych Wielkiego CZWARTKU i Wielkiego PIĄTKU jego cierpienia łączyły się w bardzo szczególny  sposób z cierpieniami Pana Jezusa.Ból cielesny nasilał się ,a rany stygmatów obficie ociekały krwią.Padre Pio znosił te cierpienia z pokorą i bez narzekania.Pokazywał  swoim przykładem ,ze można dzielnie nieść swój krzyż.

Namawiał do dobrego przeżycia Wielkiego Postu,ponieważ to dobre przeżycie daje prawdziwą radość ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Męka, śmierć  krzyżowa Pana Jezusa i Zmartwychwstanie Pańskie to tajemnice szczególnie przeżywane przez Ojca Pio.

Mówił o tym równiej Jan Paweł II  w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. Beatyfikacyjnej ojca Pio w 1999 roku. – „ (…) Ci, którzy udawali się do San Giovanni Rotondo, aby uczestniczyć w sprawowanej przez niego Mszy św., by prosić go o radę lub wyspowiadać się, dostrzegali w nim żywy obraz Chrystusa cierpiącego i zmartwychwstałego. Na twarzy Ojca Pio jaśniał blask zmartwychwstania. Jego ciało, naznaczone  było świadectwem głębokiej więzi między śmiercią a zmartwychwstaniem, cechującej tajemnicę paschalną. Dla błogosławionego z Pietrelciny uczestnictwo w męce było doświadczeniem szczególnie dojmującym: specjalne dary, jakie zostały mu udzielone, oraz towarzyszące im cierpienia wewnętrzne i mistyczne sprawiały, że przeżywał udręki Chrystusa całym sobą i w każdej chwili, z niezmienną świadomością, że to Kalwaria jest górą świętych”-

Z kolei podczas Mszy Kanonizacyjnej Padre Pio ukochany Jan Paweł II powiedział: (….)przez całe życie szukał coraz większego podobieństwa do Ukrzyżowanego, zdając sobie doskonale sprawę, że został powołany do tego, by współpracować w sposób szczególny w dziele odkupienia. Bez tego stałego odwołania do Krzyża nie można zrozumieć jego świętości”.Święta Wielkanocne należą do najważniejszych w Kościele. Upamiętniają one zmartwychwstanie Chrystusa, które poprzedzone były Jego męką i śmiercią na krzyżu.

Tak jak dla Ojca Pio zmartwychwstanie jest źródłem wielkiej radości chrześcijan,

Szczególnie w okresie wielkanocnym apelował  on o  powstanie do nowego życia, zapoczątkowanego w Chrystusie wraz z Jego zmartwychwstaniem.

Życzył ,aby ludzie nigdy nie upadali na duchu i nie tracili nadziei.

Czego również wszystkim czytelnikom życzy autor tekstu  :Grzegorz Rajchel

.

img_7778.JPGimg_7780.JPGdsc_924droga-kryzzowa-i.jpgdroga-krzyzowa-ii.jpgdroga-krzyzowa-iii.jpgdroga-krzyzowa-iv.jpgdroga-krzyzowa-v.jpgdroga-krzyzowa-vi.jpgdroga-krzyzowa-vii.jpgdroga-krzyzowa-viii.jpgdroga-krzyzowa-ix.jpgdroga-krzyzowa-x.jpg

palmowa-xvi.jpgpalmowa-xv.jpgpalmowa-xiv.jpgpalmowa-xii.jpgpalmowa-xi.jpgpalmowa-x.jpgpalmowa-ix.jpgpalmowa-viii.jpgpalmowa-vii.jpgpalmowa-vi.jpgpalmowa-v.jpgpalmowa-iv.jpgniedziela-palmowa-iii.jpgniedziela-palmowa-ii.jpgniedziela-palmowa-i.jpg

dalej »