Subscribe to
Wpisy
Komentarze

DOBREGO DNIA Z BŁ.KS.JERZYM POPIEŁUSZKĄ

“Żądając prawdy od innych,sami musimy żyć prawdą.Żądając sprawiedliwości,sami musimy być sprawiedliwi.Żądając odwagi i męstwa,sami musimy być na co dzień mężni i odważni”.

/z myśli bł.ks.Jerzego Popiełuszki na każdy dzień roku/

                                                                      kwiaty-dla-popieluszki.jpg

W kaplicy domu generalnego Sióstr Anuncjatek w Thlals pod Paryżem rozpoczęło się dochodzenie w sprawie domniemanego uzdrowienia za przyczyną bł.ks.Jerzego Popiełuszki.Jeśli Stolica Apostolska uzna jego nadprzyrodzony charakter,niewytłumaczalny naukowo i trwały skutek,to otwarta zostanie droga do kanonizacji warszawskiego kapłana,patrona “Solidarności”. Proces prowadzą wspólnie diecezja Creteil i archidiecezja warszawska.

Jak poinformował KAI ks.Tomasz Sokół,uroczyste otwarcie procesu do kanonizacji błogosławionego Jerzego Popiełuszki rozpoczęła Msza św.pod przewodnictwem ks.prof.Józefa Grzywaczewskiego.Wraz z nim sprawowali ją postulator procesu ks.prałat Tomasz Kaczmarek,rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks.inf.Stanisław Jeż.Obecni duchowni diecezji Cretell,a także polscy księża.

Podczas liturgii słowa pierwsze czytanie odczytał Francois Audelan,którego cudowne uzdrowienie będzie badał trybunał.W Eucharystii uczestniczyła ponadto polska zakonnica,s.Rozalia ,michalitka,którą ordynariusz Cretell,bp Michel Santler skierował do posługi duszpasterskiej w szpitalu ,gdzie leczony był Audelan.Kazanie wygłosił ks.prof.Józef Naumowicz.Przypomniał dzieje życia błogosławionego ,jego męczeńską śmierć przed trzydziestu laty,podkreślając,iż w swoim życiu wypełnił on słowa “ZŁO  DOBREM  ZWYCIĘŻAJ”.

Na zakończenie Mszy św. przybył biskup Cretell MichelSantler i otwierając prace komisji zawierzył je Duchowi Świętemu.Zaznaczył,że ma ona rozeznać w Imieniu Kościoła autentyczność tego cudu,pozostawiając ostateczny osąd Ojcu Świętemu.Podkreślił szczególną więź między diecezją Cretell a polską.Zaznaczył,iż obecni są siostra Rozalia i kapelan szpitala ks.Bernard Brien.Następnie zaprzysiężeni zostali członkowie trybunału kanonizacyjnego.Uczestniczą w nim dwaj przedstawiciele diecezji Cretell,w tym jej wikariusz generalny ks.Gerard Bera oraz diakon stały ,który jest z zawodu lekarzem oraz dwaj kapłani archidiecezji warszawskiej ks.Józef Grzywaczewski i ks,Józef Naumowicz.Przewodniczącym Trybunału jest zgodnie z prawem biskup Michel Sandtler.

W uroczystościach brał między innymi udział przybyły w Chicago bratanek ks.Jerzego-Marek Popiełuszko, syn starszego brata ,Józefa.Stwierdził ,że to jest kolejne,wielkie święto dla rodziny.Już beatyfikacja 6 czerwca 2010r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie wielką radością ,świadectwem ,że ofiara życia ks.Jerzego i głoszone przez Niego orędzie nie poszły na marne.

Kult bł.ks.Jerzego Popiełuszki rozszerza się na cały świat.

Sprawa cudownego uzdrowienia dotyczy 56-letniego Francoisa Audelana,ojca trzech córek.Od 11 lat był on chory na nietypową,przewlekłą białaczkę szpikową. Przebywał w szpitalu św.Alberta Chenevuera.Nie pomagały stosowane wcześniej chemioterapie ani przeszczep szpiku kostnego.W listopadzie 2011r. nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia, utrudniające już samodzielne chodzenie.W sierpniu 2012r. chory znalazł się w ostatnim stadium choroby,tracił przytomność.Lekarze oznajmili żonie,że nie ma dla niego ratunku,gdyż komórki rakowe rozprzestrzeniły się w całym organiźmie.

Dnia 14 września 2012r. do chorego został zaproszony kapłan ks.Bernard Brien celem udzielenia mu sakramentu chorych.Kapłan nieco wcześniej nawiedził grób bł.Jerzego Popiełuszki,zapoznał się z jego życiem i skontaktował,że ma tę samą datę roku i dnia urodził się co ks.Popiełuszko.Po powrocie stał się gorliwym propagatorem kultu bł.Popiełuszki.Po udzieleniu choremu sakramentu chorych ,kapłan ten wyjął obrazek błogosławionego i modlił się nad chorym,który był nieprzytomny.Gdy kapłan odszedł,chory otworzył oczy i obecną nad nim żonę zapytał”Co się stało”.

W ciągu kolejnych dni przeprowadzono wiele bardzo szczegółowych badań.Nie stwierdzono śladów białaczki.Chory został wypisany do domu.Wrócił do rodziny.Powrót do pełni zdrowia potwierdza wypis ze szpitala,z datą 7 grudnia 2012r.

Po pewnym czasie o zdarzeniu poinformowano biskupa diecezji Creteli Michela Sanltlera,który jak się okazało rok wcześniej modlił się również przy grobie bł.Jerzego Popiełuszki. W 2013r. informacja o uzdrowieniu dotarła do postulacji procesu Po konsultacji z kard.Kazimierzem Nyczem metropolitą warszawskim odpowiedzialnym za proces bł.ks.Jerzego w oparciu o pozytywne parametry medyczne sprawy ,dokonano konsultacji z Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych.

                                                                              blksjerzy-popieluszko-zdjecie.jpg

Błogosławiony ks.Jerzy Popiełuszko urodził się w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14.09.1947r. we wsi Okopy ,w parafii Suchowola,jako syn Władysława i Marianny z domu Gniedziejko.W latach 1954-1965 uczęszczał do Szkoły  Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli,tam również był ministrantem.Uzyskawszy świadectwo maturalne,zgłosił się 24 czerwca 1965r. do Wyższego Seminarium Duchownego św.Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie przez siedem lat przygotowywał się do kapłaństwa.Podczas tych studiów odbył 2-letnia służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Z tego okresu znany jest fakt mężnej postawy  alumna Jerzego,który nie pozwolił odebrać sobie medalika i różańca,za co był szykanowany przez władze wojskowe.Celem tych szykan i obostrzeń w służbie było zniechęcenie żołnierzy-kleryków do powrotu na drogę powołania kapłańskiego.

Po powrocie do Seminarium Jerzy Popiełuszko musiał poddać się operacji tarczycy oraz leczono go na serce.Przeżycia w wojsku ,choroba i pobyt w szpitalu bardzo zbliżyły go do kolegów oraz w szczególny sposób uwrażliwiły na potrzeby,cierpienia i krzywdy bliźnich.Stał się opiekuńczy i zatroskany ,zwłaszcza o chorych. W 12.12.1971r. otrzymał  święcenia subdiakońskie ,a 12.03.1972 r. -diakonat.Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego,prymasa Polski dnia 28.05.1972 r.w bazylice archidiecezjalnej św.Jana Chrzciciela w Warszawie.Jako neoprezbiter został skierowany do parafii Świętej Trójcy w Ząbkach koło Warszawy,gdzie pracował ponad 3 lata, do Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, potem na Żoliborzu,skąd przeniesiono go do pracy duszpasterskiej przy kościele akademickim św.Anny w Warszawie.Prowadził tam konwersatoria dla studentów medycyny ,organizował rekolekcje i obozy o charakterze rekolekcyjnym oraz kierował duszpasterstwem dla pielęgniarek,był członkiem Krajowej Konsulty Duszpasterstwa Służby Zdrowia.Podjął się opieki duszpasterskiej nad chorymi w Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie ,urządzając tam własnym sumptem kaplicę i stając się na mocy nominacji kurialnej kapelanem.

Ostatnim miejscem zamieszkania i pracy ks.Jerzego od 20.05.1980r. była parafia św.Stanisława Kostki na Żoliborzu,gdzie jako rezydent pomagał w pracy parafialnej i zajmował się duszpasterstwem specjalistycznym.Między innymi kierował zebraniami formacyjnymi grupy studentów Akademii Medycznej,był duszpasterzem średniego personelu medycznego.Przygotowywał dwie wizyty Ojca Świętego.Wbrew sprzeciwom władz komunistycznych i Służby Bezpieczeństwa ,był faktycznym przewodniczącym Sekcji Sanitarnej Komitetu Przyjęcia Ojca Świętego Jana Pawła II  w Warszawie

Oddzielną kartą życia ks.Jerzego,która doprowadziła go do palmy męczeństwa było jego bezkompromisowe zaangażowanie się w duszpasterstwo świata pracy ,zarówno w okresie tworzenia się “Solidarności”,jak i później ,gdy trwał stan wojenny w Polsce oraz po jego zniesieniu.Pomimo szykan ze strony czynników państwowych i esbeckich oraz pomówień i oszczerstw w środkach masowego przekazu,był rzecznikiem i obrońcą godności człowieka,praw ludzkich do wolno sprawiedliwości,miłości i prawdy,a także heroldem Pawłowego i papieskiego nauczania,że zło należy dobrem zwyciężać.Prawdy te głosił wraz ze swym proboszczem -ks.prałatem Teofilem Boguckim -przede wszystkim podczas nabożeństw za Ojczyznę,urządzanych w kościele św.Stanisława Kostki na Żoliborzu od czasu ogłoszenia stanu wojennego we wszystkie ostatnie niedziele miesiąca.Pierwsza taka Msza św. została odprawiona 28.02.1982 r.

Serdeczne więzy ks.Popiełuszki ze światem pracy ,zwłaszcza z pracownikami Huty Warszawa,zadzierzgnięte zostały w sposób niemalże przypadkowy ,ale opatrznościowy i nieodwracalny. Gdy w pamiętnym sierpniu 1980r. doszło do strajku solidarnościowego w Hucie Warszawa ,robotnicy poprosili kardynała Stefana Wyszyńskiego o wyznaczenie kapłana do odprawienia Mszy św.Twierdzili,że prawie wszyscy strajkujący są katolikami i pragną uczestniczyć w nabożeństwie.Wyznaczony został ks.Jerzy i w ten sposób rozpoczął kolejną formę duszpasterstwa,które zakończyło się jego męczeńską śmiercią.

Późnym wieczorem,dnia 19.10.1884r. wracając samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy ,został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych(Wydział do walki z Kościołem) i uprowadzony .Stało się to na szosie w Górsku,niedaleko Torunia.Niemal cudem ocalał kierowca-Waldemar Chrostowski,jedyny świadek bandyckiego porwania,który chociaż skuty kajdankami ,wyskoczył z pędzącego samochodu i niezwłocznie powiadomił władze kościelne i społeczeństwo o dokonanym bezprawiu .

Nastało 9 dni modlitewnego oczekiwania w wielu świątyniach kraju ,zwłaszcza w kościele św.Stanisława Kostki w Warszawie,na powrót kapłana.Niestety ,to się nie stało.Ciało zmasakrowanego ks.Jerzego wyłowiła milicja w dniu 30.10.1984 r. ze sztucznego zbiornika wodnego przy tamie na Wiśle koło Włocławka.Pogrzeb odbył się w Warszawie 3.11.1984r. ,ks.Jerzy został pochowany obok kościoła św..Stanisława na Żoliborzu .Obrzędom przewodniczył i homilię wygłosił   kard.Józef Glemp -prymas Polski.W pogrzebie uczestniczyło wielu biskupów,kilkuset kapłanów oraz kilkaset tysięcy wiernych z całej Polski , w tym setki pocztów sztandarowych spod znaku “Solidarności”.

Przekonanie wiernych i duchowieństwa  o męczeńskiej śmierci ks.Jerzego za wiarę spowodowało,że kardynał Józef Glemp wystarał się o potrzebne zezwolenie Stolicy Apostolskiej i powołał archidiecezjalny  trybunał,który zajął się procesem beatyfikacyjnym ks.Jerzego.

W niedzielę 6 czerwca 2010 r. ks.Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym .W uroczystości beatyfikacji udział wzięła Mama księdza Jerzego.

rscn2598.JPG

Grób bł.Ks.Jerzego Popiełuszki przy kościele św.Stanisława Kostki na Żoliborzu

w Warszawie.

dscn2582.JPGdscn2584.JPGdscn2595.JPG

 

kliknąć >>Regulamin Cmentarza Parafialnego<< kliknąć

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 29 Niedziela Zwykła A-II 19.10.2014 r.1. Kalendarz liturgiczny: Dzisiaj po Mszach adoracja Najświętszego Sakramentu. W poniedziałek święto św.Jana Kantego, prezbitera – patrona archidiecezji Krakowskiej oraz młodzieży akademickiej i wychowawców. W tym dniu zapraszamy wszystkich nauczycieli oraz emerytowanych pracowników oświaty na Mszę św. o 18.00 w intencji nauczycieli. Po Mszy św. Zapraszamy na poczęstunek do Domu Katolickiego.

W środę wspomnienie św. Jana Pawła II. W przyszłą niedzielę Rocznica Poświęcenia kościoła.

2. Trwają nabożeństwa różańcowe. W kościele o godz. 17.15 a w kaplicy na Błądzące o godz. 16.45.Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Dla dzieci ze SP i przedszkolaków trwa konkurs różańcowy z nagrodami. Dzisiaj Różaniec w kościele o 17.30.       W kaplicy na Błądzonce o godz. 9.00.

3. W przyszłą niedzielę o prowadzenie Różańca po Mszy św. o godz. 8.00 prosimy od 36 do 40 Róże Kobiet i 7 Różę Męską.

4. W minioną niedzielę na fundusz remontu i modernizacji naszego zespołu klasztorno-świątynnego zebraliśmy sumę 16.100,00 zł. Dziękujemy za wszystkie składane ofiary na ten cel. Bóg zapłać.

5. Trwają prace porządkowe na cmentarzu. Biuro Cmentarza czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00 z wyjątkiem czwartku, w czwartek dyżur jest od 15.00 do 18.00.

6. Wypominki roczne i listopadowe zapisujemy w Kancelarii Parafialnej lub w zakrystii.

Wypominki będą czytane w połączeniu z modlitwą w 2 i 4 niedzielę miesiąca przed Mszami. W środę o 17.30 będzie Różaniec za zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych. Przynosząc wypominki należy rozróżnić roczne od listopadowych. Wypominki roczne zamawiamy za najbliższych. Będą one odczytywane przed Mszami w niedziele. Niejako ich ranga będzie dużo wyższa. Ale wymaga to także kultury i odpowiedzialności zamawiania. Na te wypominki zapisujemy najbliższych zmarłych z naszej rodziny. Natomiast wypominki listopadowe będą odczytywane w połączeniu z różańcem przez cały listopad. Tam można zapisać pozostałych zmarłych z naszych rodzin.

7. Modlitwą za zmarłych pomagamy w dojściu do ostatecznego, pełnego spotkania ze Stwórcą. W stosunku do Rodziców jest to powinność płynąca z IV przykazania Bożego. „Czcij Ojca i matkę swoją” to pamięć o grobie, troska o jego estetykę jak również, przede wszystkim pamięć w modlitwie.

Postarajmy się, by w dniu Wszystkich Świętach i dniu zadusznym ofiarować za bliskich zmarłych Komunię Świętą. Troska o zmarłych nie wyraża się w ilości i wielkości zapalonych na grobie zniczy, ale w modlitwie połączonej z przyjęciem Komunii Świętej. Modlitwa wypominkowa lub Msza św. za zmarłych jest formą duchowej pomocy naszym bliskim którzy odeszli. W ten sposób pomagamy im przygotować się na spotkanie z Panem Bogiem. Dzisiaj my pomagamy ,ale kiedyś sami będziemy oczekiwać na pomoc żyjących.

8. W minionym tygodniu w naszym kościele pożegnaliśmy śp.: Andrzej Chrząszcz ,Kazimierz Gołuszka  oraz Rozalia Gawlas.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,a Światłość Wiekuista niechaj Im świeci,niech odpoczywają z Tobą Panem,aż  na wieki wieków.Amen.

Intencje Mszy św. od 20 .10. do 26.10.2014r.

INTENCJE MSZALNE           20.10-26.10.2014

PONIEDZIAŁEK 20.10.

6.30 +Krystyna Miś – od chrześnicy Magdaleny z dziećmi

6.30 +Krystyna Pilsyk – od sąsiadów z ul. Spacerowej

6.30 +Franciszek Fitak – od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego z LO w Suchej

7.00 +Maciej Ryszawy – od Weroniki i Piotra Rałsel

18.00 W intencji nauczycieli żyjących i zmarłych

18.00 W intencji zmarłych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej

18.00 ++Irena Kudzia z rodzicami Anna i Stanisław

 WTOREK 21.10.

6.30 +Jarosław Biel – od koleżanek i kolegów z działu Nevoon Fideltronik

6.30 +Helena Kubasiak – od swata Józefa z Białki

6.30 +Stanisław i Stanisława Banaś, Kazimierz i Piotr synowie

7.00 +Józefa Mięso – od IX Róży Kobiet

10.00 O zdrowie i bł. Boże dla Członków Polskiego Związku Niewidomych oddział w Suchej

18.00 +Bolesław Głuszek – od wnuczki Angeliki z rodziną

 ŚRODA 22.10.

6.30 +Helena Kubasiak – od koleżanek i kolegów wnuczki Natalii

6.30 +Andrzej Zawiła  - od syna Marcina z rodziną

7.00 Dziękczynno - błagalna o zdrowie i bł. Boże dla Teresy i Józefa w 35 r. ślubu

7.00 +Józef Wątroba – w 5 r. śm.

18.00 NOWENNA

1.+Marian Barzyczak – od Agnieszki Sukiennik z rodz.;

2.+Augustyn Świąder – od Albiny Koczur z rodziną;

3.+Marian Kubasiak – od pracowników Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Bloku Porodowego;

4.+Aleksander Kobiela – od Janiny i Kazimierza Tomczak z dziećmi ;

5.+Alfred Urbaniec – od sąsiadów Kosmanów;

6.+Stanisława Kubasiak – od wnuczki Katarzyny;

9.+Władysława Szmalcel – od sąsiadów z Zembrzyc z os. Bace;

10.+Zygmunt Szwiec - od Konsorcjum Firm Leśnych z Jeleśni;

11.+Rozalia Gawlas;

12.+Adam Krowicki – od rodz. Karlak;

13.+Piotr Schnetzer – od Jana Tomczykiewicza z Bienkówki;

14.+Mieczysław Wójcik – od kolegi Andrzeja Kulki z rodz.;

15.+Sebastian Juszkiewicz –od Grona Pedagogicznego z ZS im. JPII w Suchej;

16.+Halina Kubasiak.;

17.+Stanisław Kot – od swatowej Anny Spyrka;

18.+Franciszek Fitak – od Koła Przewodników Beskidzkich w Suchej;

19.+Jarosław Biel – od cioci Marysi;

20.O bł. Boże i dary Ducha Świętego dla dzieci objętych modlitwą w Różach Różańcowych rodziców;

21.O zdrowie bł. Boże dla Zosi w 1 r. urodzin;

22.+Maciej Ryszawy;

23.+Józefa Mięso;

24.+Krystyna Pilsyk;

25.+Władysław Iciek;

26.+Marian Gach;

27.+Andrzej Chrzaszcz;

CZWARTEK 23.10.

 6.30 +Krystyna Pilsyk – od sąsiadów z ul. Słonecznej

6.30 +Stefan Bączek – od Joasi z mężem

7.00 +Andrzej Zawiła – syna Bartłomieja z rodz.

18. +za wypominanych

 

PIĄTEK 24.10.

 6.30 +Bolesław Głuszek – od wnuka Krzysia z Anglii z rodz

6.30 +Czesława Kubas – od brata Władysława

6.30+Helena Kubasiak – od siostry Wandy z mężem

7.00 +Jarosław Biel – od pracowników Fideltronik dział automaty i programiści

18.00 W intencji konających i cierpiących

 SOBOTA 25.10.

 6.30 +Stanisław Kot – od kuzynki Janiny z mamą

6.30 +Jan Gołuszka – od córki Angeliny, syna Grzegorza, Gabriela, Anny

7.00 +Krystyna Miś – od rodz. Włoch i Nawara

7.00 +Krystyna Pilsyk – od pracowników Gminnej Spółdzielni w Suchej

18.00 +Józef Krzeszowiak w 14 r. śm., Józefa Krzeszowiak w 4 r. śm.

18.00 +Franciszek Starowicz w 10 r. śm.

NIEDZIELA 26.10.

 6.30 +Helena i Stanisław Sajnogowie

8.00 +Anna Czarniak – w 10 r. śm.

8.00 +Czesław Bogacz w 18 r. śm.

9.30 +Władysław Dyduch w 13 r.śm.

9.30 +Honorata i Franciszek Stanaszek

11.00 +Jan Siwiec

11.00 +Tadeusz Gawlas – od żony

11.00 +Józef, Anna, Antoni Kołacz

12.30 za parafian: Chrzty

15.00 +Marian Surzyn w 15 r.śm.

18.00 +Karolina i Jan Rzepka

 

dalej »