Subscribe to
Wpisy
Komentarze

                                  aniol-stroz.jpg

Aniele Boży ,Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.Rano ,w wieczór ,w dzień i w nocy bądź mi zawsze ku pomocy.Strzeż duszy i ciała mego i doprowadź mnie do żywota wiecznego.Amen.

Chociaż może ta modlitwa kojarzy się z dzieciństwem i dziećmi,przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów,w tym również Aniołów Stróżów ,jest jednym  z ważnych elementów naszej wiary.Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom.Ci,którym Bóg zleca opieka nad ludźmi,są nazwani Aniołami Stróżami.Opieka ta trwa przez całe nasze ziemskie życie.Każdy z nas ma swojego”osobnego”Anioła Stróża.

Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia aniołów,posłańców Bożych,którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka.Te czysto duchowe istoty pośredniczą między Bogiem a ludźmi.Nauka o nich jest oparta przede wszystkim na dwóch fragmentach Biblii.W psalmie 91 czytamy:  

Niedola nie przystąpi do ciebie,a cios nie spotka twojego namiotu,bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.Na rękach będą cię nosili,abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Natomiast św.Mateusz przekazuje nam w swojej Ewangelii m.on.takie słowa Jezusa:

Strzeżcie się ,żebyście nie gardzili żadnym z tych małych;albowiem powiadam wam:Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego,który jest w niebie.

Nie są to bynajmniej jedyne teksty Pisma świętego wskazujące na to,że Bóg posługuje się aniołami dla dobra rodzaju ludzkiego lub poszczególnych ludzi. Wystarczy przypomnieć o opiece anioła nad Hagar i jej synem,Izmaelem(Rdz 16,7-12);anioł powstrzymuje Abrahama,by nie dokonał zabójstwa swego pierworodnego syna,Izaaka(Rdz.22,11),anioł ratuje Lota i jego rodzinę(Rdz.19),anioł ratuje trzech młodzieńców od śmierci w piecu ognistym(Dn 3, 49-50) i Daniela w lwiej jamie.(Dn  6-22),żywi proroka Eliasza i ratuje go od śmierci głodowej(1Krl 19,5-8),wyprowadza Apostołów z więzienia(Dz 5,19-20) i ratuje św.Piotra z rąk Heroda(Dz 12,7-23)

Aniołowie byli obecni w nauczaniu Kościoła już od pierwszych wieków.Wśród świętych,którzy wyróżniali się szczególnym nabożeństwem do Aniołów Stróżów ,należałoby wymienić :św.Cecylię,św.Franciszkę Rzymiankę i bł.Dalmacjusza,którzy mieli szczęście często przestawać ze swoim Aniołem Stróżem,jak głoszą ich żywoty;św.Stanisława Kostkę ,naszego rodaka ,patrona Polski,który z rąk anioła stróża miał otrzymać cudownie Komunię świętą;św.Franciszka Salezego,który miał zwyczaj pozdrawiać Anioła Stróża w każdej miejscowości,do której przybywał;oraz św.Jana Bosko,którego Anioł Stróż kilka razy uratował od niechybnej śmierci w czasie czynionych na niego zamachów,kiedy posyłał mu tajemniczego psa ku obronie.

Aniołom oddawano część już w liturgii starochrześcijańskiej.Od IV wieku wyróżnia się kult św.Michała Archanioła.Aniołowie są wymieniani często w różnych liturgiach jako oddający chwalę Panu Bogu.

Osobne święto pojawiło się dopiero w XV wieku na Półwyspie Iberyjskim,zwłaszcza na terenie Hiszpanii oraz we Francji.W roku 1608 Paweł V pozwolił obchodzić to święto w pierwszy dzień zwykły po św.Michale.Na stałe do kalendarza liturgicznego dla całego Kościoła wprowadził je Klemens X w roku 1670.Żywą wiarą w Aniołów Stróżów wyróżniał się m.in.Jan XXIII ,który jeszcze jako nuncjusz apostolski przed każdym ważnym spotkaniem prosił swego Anioła Stróża o pomyślny przebieg rozmowy i jej dobre owoce.

Niech wspomnienie Aniołów Stróżów uświadomi nam,że istnieją realnie,opiekują się nami,chroniąc przed złem i prowadząc ku dobremu,a wiara w nich nie jest zarezerwowana tylko dla dzieci.Nie zapominajmy do naszych duchowych opiekunów.

                                                                                                                          

matka-boza-rozancowa.jpg

” Odmawiajcie codziennie różaniec”. Te słowa wypowiedziała  Najświętsza Maryja Panna do trojga dzieci w Fatimie.  Gdy Maryja pojawiła się im po raz pierwszy z ramienia zwisał Jej różaniec.W każdym sześciu objawień Matka Boża wspominała o różańcu.W innych objawieniach również wskazała różaniec jako narzędzie Miłosierdzia Bożego.

W XII wieku herezja albigensów zaczęła się rozszerzać,wówczas św.Dominik począł głosić modlitwę różańcową,herezja albigensów przestała toczyć chrześcijaństwo.

Za pontyfikatu Piusa V kulturze  chrześcijańskiej zagroziła nawała turecka.Papież widząc realne zagrożenie ,zabiegał o uzyskanie łaski najpotężniejszej Królowej nieba i ziemi. Całymi dniami modlił się ,wzywał chrześcijański świat do odparcia Turków.Na jego wezwanie odpowiedziały Wenecja i Hiszpania oraz Zakon Kawalerów Maltańskich.W dniu św.Dominika podpisał dokument ustanawiający św.Ligę.Wezwał wiernych ,by posłużyli się mieczem Ducha - różańcem. Apelował o post,modlitwę różańcową ,pokutę -w intencji zwycięstwa.Selim II powiedział,że bardziej niż galeonów św.Ligi boi się modlitw Piusa V.Gdy chrześcijańska flota stanęła w Messynie ,o.o.dominikanie i jezuici wędrowali od galeonu na galeon ,odprawiali Msze ś.,wręczali obrońcom różańce,ucząc ich tej modlitwy.Pierwszy opuścił wody przybrzeżne okręt z wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe.7.X.1571r. doszło do bitwy pod Lepando -w Zatoce Korynckiej,gdzie Turcy zostali pokonani.Po tej bitwie Wenecjanie wybudowali Kaplicę Matce Bożej Różańcowej.Powiesili tam mota-pamiątki z bitwy.Umieścili napis:”Nie odwaga,nie broń,nie dowódcy ,ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo.”Również Pius V to zwycięstwo przypisał wstawiennictwu Matki Bożej.By wyrazić wdzięczność ,w rok po bitwie ustanowił święto Zwycięstwa Najświętszej Maryi Panny na dzień 7.X.Do Litanii Loretańskiej dodał :”Wspomożenie wiernych,módl się za nami”. Następca Piusa V -Grzegorz XIII ustanowił dla bractw różańcowych święto Matki Bożej Różańcowej na pierwszą niedzielę października.Zezwolił na obchodzenie tego święta również w kaplicach i kościołach pod Jej wezwaniem.Klemens XI rozciągnął to święto na cały Kościół,Leon XIII podniósł do rangi liturgicznej,właśnie on polecił,aby przez cały październik we wszystkich parafiach odprawiano nabożeństwa różańcowe oraz włączył do Litanii Loretańskiej:Królowo różańca św”Głosił,że nie ma lepszej modlitwy niż różaniec,gdyż pozwala  on poznać Chrystusa i nasze chrześcijańskie obowiązki.Pius X,reformując kalendarz kościelny,w 1913r. przeniósł święto Matki Bożej Różańcowej na 7 października i już tak zostało.Benedykt XV głosił modlitwę różańcową,którą nazwał “najbardziej owocnym źródłem łaski”.

Pius XI ,świadomy wzrastającej fali zła ,zalecił odmawianie różańca w rodzinach,Propagatorem modlitwy różańcowej był również Pius XII.Do pobożności różańcowej przyznał się również Jan XXIII ,stwierdzając :”nigdy nie opuściłem codziennej modlitwy różańcowej”. Wielkim obrońcą różańca był Paweł VI,a także Jan Paweł I,który powiedział:”Różaniec,modlitwa  prosta i łatwa,pozwala mi znów być dzieckiem”

Jan Paweł II był świadkiem modlitwy różańcowej.Głosił różaniec przykładem własnej pobożności i gorącą zachętą do jego odmawiania ,każdemu spotkanemu dawał do ręki różaniec.”Różaniec jest moją ulubioną modlitwą”-wyznał.Jan Paweł II wprowadził do rozważań pewne momenty z życia Chrystusa,momenty o szczególnej wadze,nazwał je tajemnicami światła ,wyjaśniając”w rzeczywistości całe misterium Chrystusa jest światłem,bo On jest Światłością Świata.

W naszej parafii nabożeństwa różańcowe będą odprawiane codziennie o godz.17.15,a na Błądzonce o 16.15.Po nabożeństwie udzielana będzie Komunia św.

Dla przedszkolaków i dzieci ze szkoły podstawowej ogłoszony został konkurs  .Dzieci będą zbierać pamiątkowe obrazki,a na koniec miesiąca zostaną rozlosowane nagrody.

====================================================================================

R Ó Ż A N I E C

W małej izdebce,tuż obok łóżka z różańcem w ręku klęczy staruszka.

Czemuż to,babciu,mówisz pacierze? bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

Wierzę,że małe paciorki z dębiny moc mają ogromną,odpuszczą winy.

Gdy zawiodą lekarze,gdy znikąd pomocy,ja grzesznik niegodny ,korzystam z ich pomocy.

Pierwsza dziesiątka jest za Papieża - niech nami kieruje,Bogu nas powierza.

Druga w intencji całego Kościoła-modlitwą silny wszystkiemu podoła.

Trzecia za męża,co zmarł i już w niebie,a może w czyśćcu lub w większej potrzebie.

Czwartą odmawiam w intencji syna….przy tych słowach staruszka płakać zaczyna.

Był dobry chłopak,lecz od ojca pogrzebu odwrócił się od Boga,złorzeczył niebu.

Nie rozumiał,że bóg w swej miłości dał wolną wolę dla całej ludzkości.

Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny zamienił na chciwość,wyzysk i wojny.

I teraz ,gdy wypadek czy wojenna trwoga nie wini  siebie,lecz zawsze Boga.

Myślałam,że syn,gdy założył rodzinę ,gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę ,

Zrozumiał swe błędy,cel odnalazł w życiu,lecz on mimo rodziny pogrążył się w piciu.

Awantury,alkohol,płacz i siniaki .Czemu swym dzieciom los zgotował taki?

Nie było miłości,pieniędzy,jedzenia,spokój był tylko ,gdy szedł do więzienia.

Ja zaś przez lata ,biorąc różaniec do ręki ,Bogu polecam swych wnucząt udręki.

Lecz syn w nałogu trwał uparty z czwartej dziesiątki robił sobie żarty.

“Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie,bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.

Na nic posty i twoje modły ,bo los już taki musi być podły.

Płacze staruszka,drżą wątłe ramiona,wie,że jest chora ,niedługo skona.

Co będzie z synem i jego rodziną,czy znajdą prawdziwą drogę,jedyną?

 I zmarła nieboga,wezwano syna,ten twardo powiedział:To nie moja wina”.

Lecz widząc w trumnie matki swej trupa,poczuł,jak mu na sercu pęka skorupa.

Zobaczył różaniec swej zmarłej matki,w miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki.

Nie ma paciorków-patrzy i nie wierzy,palcami starce milionów pacierzy.

Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,przypomniał swe kpiące do niej słowa,

Na palcach zobaczył od łańcuszka rany.”Wybacz mi-krzyknął-Boże mój kochany”

Ożyło w końcu syna sumienie:”Przysięgam ci,matko,że się zmienię”.

Całował zimne swej matki dłonie,twarz łzami zaoraną i siwe skronie.

Rzucił nałogi,oddał się Bogu ,szczęście gościło w ich domu progu.

I codziennie wieczorem całą rodziną różaniec mówili za matki przyczyną.

/wiersz Jacek Daniluk z parafii Narodz.Najśw.Maryi Panny z Białej Podl./

WIERSZ DEDYKOWANY WSZYSTKIM MATKOM,KTÓRE MODLĄ SIĘ O NAWRÓCENIE DZIECI.

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi.Należą do stworzeń ,są nam bliscy ,dlatego Kościół obchodzi ich święto.Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego( z 14 lutego 1969 r.)istniały trzy odrębne święta:św.Michała czczono 29 września,św.Gabriela - 24 marca ,a św.Rafała- 24 października.

archaniol-michal.jpg

W tradycji chrześcijańskiej MICHAŁ to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów(Dn 10,13 ; 12,1; Ap.12,7 nn),obdarzony przez boga szczególnym zaufaniem.Hebrajskie imię Mika’el znaczy “Któż jak Bóg”.Według tradycji ,kiedy Lucefer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów ,Archanioł Miał wystąpić i z okrzykiem “Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom.W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale.W księdze Daniela nazywany jest”jednym z przedniejszych książąt nieba”.Św.Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich,walczącego z szatanem.Św.Juda Apostoł podaje ,że jemu właśnie zostało zlecone ,by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci.Św.Paweł Apostoł również  o nim wspomina.Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu,łaski i zmiłowania.Jeszcze bardziej znaczenie św.Michała akcentują księgi apokryficzne:Księga Henocha,Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza,w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu,jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi ,rodzaju ludzkiego i Izraela.Michał jest księciem aniołów,jest aniołem sądu i Bożych kar,ale też aniołem Bożego miłosierdzia.Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę,którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św.Michała o opiekę nad Kościołem.Kult św.Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy.Sięga on II wieku.W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św.Michała:męskie(michalitów) i żeńskie(michalitek),założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza     (+ 1912 r,beatyfikowanego przez kard.Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005r.) Św.Michał Archanioł jest przyzywany jako opiekun dobrej śmierci. 

dzwonnica-swmichala.JPG

grota-swmichala.JPG

MICHAŁ ARCHANIOŁ I OJCIEC  PIO

                  Michał jest  jednym z ważniejszych aniołów dla Chrześcijan i Żydów i co ciekawe również  w Islamie !.Temu niebiańskiemu wojownikowi i księciu aniołów Pan Bóg powierza najtrudniejsze  zadania: obronę Kościoła, zwierzchnictwo raju,walkę z szatanem i  ze złem.

Michał Archanioł daje swoje  wsparcie osobom znajdującym  się w  ucisku i strachu,a dla wzywającym jego imienia jest   dawcą odwagi,cierpliwości, nadziei,szczęścia i ukojenia.

 Kult św. Michała istnieje nieprzerwanie od początku chrześcijaństwa. Jest patronem złotników i rytowników.

 Ojciec Pio był wielkim czcicielem świętego Michała  jak i wszystkich dobrych Aniołów. Odmawiał regularnie nowennę do św.Michała Archanioła.Nie tylko sam modlił się do Michała Archanioła, lecz w polecał robić to wszystkim będącym w potrzebie - szczególnie opętanym i walczącym z szatanem.Znany jest przypadek uwolnienia dziewczynki od złego przez Michała Archanioła z polecenia Ojca Pio.Do jednego z  hoteli w  San Giovanni Rotondo przybyła matka z opętaną dziewczynką , która przeraźliwie krzyczała w dzień i w nocy .Matka przyprowadzała ją przez kilka dni do świątyni.

Ufała głęboko, że Ojciec Pio zobaczy ich w tłumie i uwolni jej córkę od złego ducha.Pewnego dnia w  kościele jej córka zaczęła krzyczeć i szarpać się.Z  tego powodu musiała być trzymana przez kilku silnych mężczyzn,którzy ledwo co mogli sobie z tym zadaniem poradzić.Przechodzący obok niej Ojciec Pio był zirytowany takim zachowaniem dziecka. Tupnął nogą,a następnie dosięgnął jego głowy  i powiedział:”Basta”- (”Przestań! Wystarczy!”)

Zadziałało.

Po tym słowie  i geście dziewczyna zasnęła i  osunęła się delikatnie na podłogę ,a Ojciec Pio powiedział do matki i lekarza , który stał obok nich,” aby zaprowadzili dziecko  na  pobliską Górę Świętego Archanioła Michała do Niebiańskiej Bazyliki i znajdującej się tam figury św.Michała Archanioła.

Niebiańska Bazylika na Górze Świętego Archanioła składa się z dwóch części : nagiej skały,którą wybrał Bóg,oraz  z  wybudowanej obok przez ludzi nawy i jest to jedyna na świecie świątynia, której nie konsekrowała ludzka ręka.

Kiedy znaleźli się w grocie, gdzie ukazywał się Michał Archanioł dziewczynka protestowała i stawiała wielki opór.Pewien zakonnik wykorzystał całe to zamieszanie,wziął rękę dziecka i dotknął nią ołtarza św.Michała.Wtedy ona bardzo łagodnie upadła  na podłogę z odczuciem wielkiej ulgi i radością na twarzy.Tak oto zły duch ją opuścił.Po chwili wstała z podłogi i zapytała swoją mamę: “Mamusiu czy  kupisz mi lody?”Po tym zdarzeniu mama z córka,lekarz i inni świadkowie tego wydarzenia powrócili do San Giovanni Rotondo, aby poinformować Padre Pio o tym i podziękować mu za wszystko .

Wtedy Ojciec Pio zwrócił się do  szczęśliwej i wdzięcznej mamy: “Powiedz swojemu mężowi, aby więcej nie przeklinał w przeciwnym razie demon powróci.”

My również przyzywajmy św.Michała  Archanioła na pomoc,aby pomógł nam walczyć ze  złem,strachem i ciemnością.On z pewnością oświetli nam naszą drogę i pomoże.Dzięki łasce Pańskiej niżej podpisany autor tego tekstu mógł rok temu stanać i pomodlić się przed figurą Św. Michała Archanioła znajdującą się w  głębi Świętej Groty na Monte Sant Angelo(Włochy).

Udało się mu również ja sfotografować. Figurę św.Michała, o wysokości ok.130 cm wykonano z białego marmuru.Przedstawia ona Michała Archanioła jako uśmiechniętego młodzieńca z pięknymi loczkami na głowie i wspaniałymi złotymi skrzydłami .

 Michał Archanioł jest odziany w symboliczny strój legionisty rzymskiego i dzierży w swej prawej dłoni miecz gotowy do zadania ciosu wrogowi. Pod  stopami księcia niebieskich zastępów leży pokonany diabeł.Rzeźbiarz przedstawił diabła pod postacią potwora o szkaradnej„małpiej”twarzy, mającego  lwie  pazury, uda jak u  kozła i ogon jak u węża.Figura została  mieszczona w urnie wykonanej ze srebra i z kryształu.

Warto dodać,że 12 kwietnia ubiegłego roku w niezwykłą podróż po Polsce wyruszyła kopia tej figury. W trakcie trwającej  peregrynacji odwiedziła ona i jeszcze odwiedzi kilkadziesiąt  parafii i kaplic.          

Modlitwa do św.Michała Archanioła

(ułożona przez papieża Leona XIII w 1886 roku i następnie rozesłana do wszystkich biskupów, aby była odmawiana po każdej Mszy Świętej.

Od 2009 roku ponownie odmawiana jest po mszy w kościołach diecezji włocławskiej.

Odmawia się ją również w tym czasie w wielu innych polskich kościołach - również w naszej Archidiecezji-mam nadzieję,że w niedalekiej przyszłości będzie odmawiana w naszej świątyni ):

Święty Michale Archaniele,

 broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

 

 Tekst i zdjęcia:Grzegorz  Rajchel

 

 archaniol-gabriel.jpg

 GABRIEL po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze daniela(Dn8,15-26 ;9, 21-27).W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła,ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim przypadku archanioł Gabriel wyjaśnia Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat.Imię “Gabriel” oznacza tyle co “mąż Boży” albo “wojownik Boży”.W tradycji chrześcijańskiej (łk 1,11-20.26-31) przynosi Dobrą Nowinę.Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela.Zwiastuje także Maryi ,że zostanie Matką Syna Bożego. Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny.Przychodził w snach do Józefa(Mt 1, 20-24;2,13; 2, 19-29).Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu(Łk 22,43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa(Mt 28, 5-6).i przy Jego wniebowstąpieniu(Dz 1,10).Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św.Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub po uroczystości Zwiastowania.Tak było również w liturgii rzymskiej do 1969r.;czczono go wówczas 24 marca.W1705r. św.Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św.Gabriela,która zajmuje się głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.

archaniol-rafal.jpg

 RAFAŁ przedstawił się w Księdze Tobiasza,iż jest jednym z “siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański “(Tb 12,15).Występuje w niej pod postacią ludzką,przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę.ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód ,przepędza demona Asmodeusza,uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza.Hebrajskie imię Rafael oznacza “Bóg uleczył”.Ponieważ zbyt pochopnie używano imion,które siedmiu archaniołom nadały apokryfy żydowskie ,dlatego synody w Laodycei i Rzymie zakazały ich nadawania.Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała,Gabriela i Rafała,gdyż o tych mamy wyraźne wzmianki w Piśmie świętym.Św.Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności.Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża.  

Sakrament chrztu świętego

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. godz.12.30.Dodatkowo w III sobotę miesiąca na Mszy św.wieczornej.Chrzest jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu rodziny chrześcijańskiej, dlatego powinien mieć uroczysta formę i odbywać się na Mszy św.niedzielnej w obecności wspólnoty.

Zapis chrztu w kancelarii parafialnej oparty jest na przedstawionych przez Rodziców dokumentach:

- akt urodzenia dziecka z USC

- akt  zawarcia związku małżeńskiego rodziców z USC. 

Znajdujące się w tych dokumentach informacje muszą być przepisywane ,a nie dyktowane przez Rodziców.

Wprowadzenie do ksiąg metrykalnych błędnych informacji  skutkuje w perspektywie wieloma problemami.

Dlatego przedstawienie tych dwóch dokumentów przy zapisie dziecka do chrztu jest niezbędne.

Świadkami chrztu- chrzestnymi mogą być osoby,które ukończyły 16 lat oraz przyjęły sakrament bierzmowania jak również praktykują życie religijne i mogą przystąpić do Komunii św.Nie mogą to być osoby ,które mają przeszkodę w przystępowaniu do spowiedzi i Komunii św.Rodzice wybierając chrzestnych powinni kierować się kryteriami wiary,a nie innymi względami.Gdyby z jakiejś tragicznej przyczyny zabrakło Rodziców,to w sposób naturalny ich obowiązki przejmują chrzestni O tym należy pamiętać wybirając chrzestnych i przyjmując na siebie taką rolę.

Dokonując zapisu chrztu należy podać imiona ,nazwiska i adresy chrzestnych. 

Katecheza przed chrzcielna dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się raz w miesiącu ,zawsze w II piątek miesiąca po Mszy św.wieczornej 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej

Cmentarz jest miejscem świętym.

„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z

wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia

względem ciała …” (Katechizm, § 2300)

Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza powierzamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

Przepisy ogólne

1. Nadzór nad funkcjonowaniem Cmentarza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny sprawuje Zarząd Cmentarza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami.

3. Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług świadczonych na terenie cmentarza:

• usługi cmentarne (zarządzanie cmentarzem),

• usługi pogrzebowe,

• usługi kamieniarskie.

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

• zarządzaniu cmentarzem – rozumie się przez to usługi cmentarne, do których należy: przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, kopanie, murowanie i zasypywanie grobów, ekshumacje, obsługa uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem, troska o bezpieczeństwo osób i mienia, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza, które to czynności należą do kompetencji

Zarządcy.

• usługach pogrzebowych – rozumie się przez to eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i na trasach międzynarodowych, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok do miejsca grzebania i obsługa, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem (odbiór karty zgonu, zakup miejsca, uzgadnianie terminu pogrzebu), sprzedaż trumien, urn, tablic, kwiatów, klepsydr i innych akcesoriów.

• usługach kamieniarskich – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka.

• dysponencie grobu – rozumie się przez to osobę, która ma zawartą z Parafią umowę na użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo.

• prawie do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.

• prawie do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 ust. o

cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca

pochowania osoby bliskiej.

• grobie murowanym – rozumie się przez to dół, w którym boki są murowane, a nad trumną wykonuje się sklepienie.

• grobie ziemnym – rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemia wydobytą z tego dołu.

• grobie urnowym — rozumie się przez to rodzaj grobu murowanego o określonych wymiarach.

5. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

6. Zarządca wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu stosując określone procedury i formularze pism oraz zawiera stosowne umowy z innymi podmiotami.

7. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

Rozdział 2

Przepisy porządkowe

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.

2. Cmentarz jest otwarty w godzinach 7.30 do 19.00 (od VI – VIII do 20.00)

3.. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności budowa katakumb, stawienie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być zgłaszane w Kancelarii Cmentarza.

3. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:

- deptanie po grobach,

- przebywanie osób w stanie nietrzeźwym, palenie papierosów,

- niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,

- wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,

- wprowadzanie psów i innych zwierząt,

- jazda na rowerze,

- ustawianie ławek bez zezwolenia, sadzenie drzew i krzewów. Postawione dotychczas ławki i nasadzone drzewa i krzewy mogą być usunięte przez pracowników Zarządcy,

- handlowanie i zarobkowanie w inny sposób bez zgody Zarządcy,

- wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy.

4. Krzyże mogą być ustawiane wyłącznie na mogiłach (umocowane trwale). Symbolereligijne i inne elementy nagrobków ustawione na przejściach lub położone na mogiłach (nietrwale), mogą być usunięte przez pracowników Zarządcy.

Rozdział 3

Organizacja uroczystości pogrzebowych

1. Liturgia pogrzebu w obrządku rzymskokatolickim obejmuje nabożeństwo w kościele, procesję do grobu i złożenie ciała w grobie. Zarządca jest zobowiązany do przygotowania miejsca pochówku.

2. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania (art. 10. ust. o cm. o chow. zm.) i po:

- udokumentowaniu prawa do grobu,

- złożeniu w kancelarii cmentarza karty zgonu zarejestrowanej w USC,

- wniesieniu przewidzianych cennikiem opłat.

4. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. - §6 pkt 1).

5. Do załatwienia formalności związanych z organizacją liturgii pogrzebu osoba uprawniona do pochowania może upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną przez złożenie oświadczenia przewidzianego regulaminem.

6. W trosce o godną organizację liturgii pogrzebowych Zarządca ściśle współpracuje z firmami pogrzebowymi.

7. Pogrzeby są przyjmowane przez kancelarię parafialną. Natomiast sprawy cmentarne

można załatwiać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00.

Rozdział 4

Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza:

1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarza odbywa się wyłącznie w kancelarii cmentarnej.

2. Kancelaria przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:

- kartoteki grobów (w porządku: sekcja, rząd, numer),

- dokumentację związaną z dysponowaniem grobem,

- karty zgonu

- księgę cmentarną (zmarłych), w formie tradycyjnej i elektronicznej.

3. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 101, póz. 926) – z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 cyt. ustawy. Administratorem danych jest Zarządca.

4. Gromadzone dane w systemie informatycznym a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.

5. Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.

6. Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna i prawna, która zwróci się do Zarządcy z pisemnym wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące Wnioskodawcy, jego stopnia pokrewieństwa, oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych, z zastrzeżeniem punktu 7.

7. Informacje dotyczące Dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie, a kontakt pomiędzy dysponentami grobów odbywa się jedynie za pośrednictwem Kancelarii.

8. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Parafią na jego użytkowanie.

9. Prawo do dysponowania grobem powstaje z chwilą uiszczeniu opłaty administracyjnej. Wygasa wraz z zakończoną opłatą.

10. Prace wykonywane przy grobie, których nie zgłoszono w kancelariicmentarza, i które nie zostały opłacone, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu.

11. Przekazanie dysponowania grobem osobom nie posiadającym prawa do pochowania może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy grób jest pusty.

12. Grób ziemny, oraz murowany pojedynczy – jednokatakumbowy może ulec likwidacji, gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono opłaty przedłużającej użytkowanie grobu (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

13. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem, nie została uiszczona opłata dzierżawy, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane we wspólnym grobie wyznaczonym przez Zarządcę.

14. Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych (pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp.). Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń od decyzji dysponenta.

15. Osoby składające przed Zarządcą oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.

Rozdział 5

Prowadzenie prac na terenie cmentarza

1. Budowa i przebudowa grobu jest realizowana przez Zarządcę na wniosek dysponenta grobu. Może to wykonać również firma zewnętrzna po uzyskaniu przez Kancelarię Cmentarza stosownych pozwoleń.

2. Zarządca cmentarza na wykonane przez siebie katakumby udziela 20 letniej gwarancji.

3. Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid. Ekshumacje przeprowadza się w

obecności Księdza.

4. Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa, a miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządcy.

5. Obowiązkiem Zarządcy jest dbałość o czystość i porządek na terenie cmentarza.

6. Śmieci z terenów cmentarza są usuwane cyklicznie przez Zarządcę.

7. Do dysponenta grobu należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

Rozdział 6

Przyjmowanie opłat

1. Opłaty są pobierane przez Kancelarię Cmentarza lub przelewem na konto.

2. Wysokość opłat wynika z kosztów funkcjonowania i utrzymania estetyki cmentarzy.

3. W przypadku określonym w Rozdziale 4 pkt .17 uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

Rozdział 7

Firmy zewnętrzne

(zasady wykonywania usług na terenie cmentarza przez inne podmioty)

1. Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza (w szczególności usługi kamieniarskie, pogrzebowe, pielęgnacja zieleni) przez inne podmioty wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Zarządcą.

2. Wszyscy Wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

3. Od Wykonawców oczekuje się przestrzegania umów i wykonywania usług o najwyższym stopniu jakości i dbałości o czystość cmentarza.

4. Firma pragnąca podpisać umowę powinna udokumentować swoją wiarygodność i profesjonalizm zgodnie z wymogami nałożonymi na Zarządcę przez Księdza Proboszcza.

5. W przypadku budowania katakumb lub pomnika nad grobem przedstawiciel firmy zewnętrznej otrzymuje w Kancelarii Cmentarza pozwolenie oraz wytyczne (wymiary, pozycja, odległości itp.) Po wykonaniu usługi następuje odbiór przez Zarządcę.

6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

7. Zarządca może odmówić podpisania umowy z Wykonawcami niegwarantującymi spełnienia wymaganych standardów usług.

dalej »