Subscribe to
Wpisy
Komentarze

nawiedzenie-nmp.jpg

Obchodzi się je w Kościele 31 maja,tzn. Święto Nawiedzenia NMP między uroczystościami Zwiastowania Pańskiego( 25.III i Narodzenia św.Jana Chrzciciela(24.VI.). Święto Nawiedzenia NMP powstało w zakonie franciszkańskim z inspiracji św.Bonawentury w roku 1263 i wyznaczono wówczas 2 lipca,czyli w dzień po zakończeniu  oktawy narodzenia św.Jana i tak było do 1969r.Papież Bonifacy IX polecił nowe święto obchodzić w całym Kościele katolickim  od roku 1389 ,a Sobór w Bazylei to potwierdził w 1441r.

Święto powstało z rozważań pięknej tajemnicy życia Maryi,mianowicie Jej spotkania ze św.Elżbietą przed narodzeniem św.Jana Chrzciciela.Teksty liturgiczne przybliżają nam to zbawcze wydarzenie.W kolekcie mszalnej wspomina się,że za natchnieniem Ducha Świętego Maryja w swoim łonie nosiła Bożego Syna i nawiedziła św.Elżbietę.Prosimy,abyśmy posłuszni Duchowi Świętemu zawsze wraz z Maryją mogli wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego.Tekst modlitwy nad darami wyraża prośbę ,aby nasza ofiara została przyjęta przez Pana i dała nam zbawienie,jak miła była Bogu posługa miłości Maryi wobec św.Elżbiety.Modlitwa po Komunii jest wyrazem uwielbienia Boga wypowiadanego przez Kościół.Prosimy ,abyśmy odczuwali zawsze obecność Pana Jezusa w Eucharystii ,jak niegdyś dane to było św.Janowi,gdy do jego matki przyszła Maryja,niosąc pod swoim sercem Zbawiciela.Specjalna prefacja o Nawiedzeniu przypomina,że sam Bóg przez prorocze słowa św.Elżbiety, wypowiedziane pod natchnieniem Ducha Św.,ukazuje nam wielkość Maryi,ponieważ Ona uwierzyła w obiecane zbawienie.Matka św.Jana nazwała Maryję Błogosławioną i Matką Pana,Matką Bożą ,która przybyła do Sofoniasza(3,14-18) i wzywa do radości i nadziei,ponieważ Pan naprawdę jest pośród swojego ludu,pośród nas.Św.Łukasz(1,39-56)w Ewangelii opisuje scenę spotkania Maryi z Elżbietą,następnie podaje hymn Uwielbiaj duszo moja Pana , w którym Maryja wysławia Boga za wielkie Jego miłosierdzie i za wybranie Jej do wielkich rzeczy w dziele zbawienia. Ewangelista przy końcu swojej relacji informuje,że Maryja około trzech miesięcy pozostała u św.Elżbiety,pomagając jej,jak można przypuszczać ,w domowych zajęciach.Piękne są także teksty brewiarzowe na święto Nawiedzenia NMP.Cenny jest fragment homilii św.Bedy Czcigodnego ,kapłana,benedyktyna(+735)poświęcony rozważaniu treści Magnifikat.Autor zachęca do częstego wypowiadania tego tekstu;”(…) piękny zaprawdę i wielce użyteczny powstał w Kościele zwyczaj śpiewania przez wszystkich hymnu Maryi każdego dnia w wieczornej modlitwie chwały,by częstym wspominaniem Wcielenia Pańskiego umysły do pobożności zapalić oraz utwierdzić je w cnotach wielokrotnym rozważaniem przykładu życia Bożej Rodzicielki.I bardzo dobrze jest odmawiać ten hymn wieczorem ,albowiem utrudzona całym dniem i pochłonięta jego kłopotami dusza potrzebuje wraz z nadchodzącym czasem spoczynku wewnętrznego w sobie skupienia”Liturgia Godzin,t.II).

Lud polski w swojej ludowej religijności nazywał Maryję w tajemnicy Nawiedzenia Matką Bożą Jagodną.W tym czasie(2VII) znajdowały się w naszych lasach jagody.Według legendy Maryja szła sama do Elżbiety odludnymi ścieżkami.Na rozgrzanych słońcem skałach można było spotkać jaszczurki,a jadowite skorpiony wychodziły na drogę,po której wędrowała Matka Boża.Nic nie mogły jednak złego uczynić Maryi,gdyż straciły wzrok.Matką Boża zatrzymywała się na drodze,aby pożywić się rosnącymi tam jagodami.Tradycja ludowa zakazywała w tym dniu zrywania jagód i innych owoców.Nie wolno było więc jeść wiśni,czereśni,malin,poziomek,jeżyn,porzeczek,agrestu,jagód ani żadnych innych leśnych owoców.Powinno być tego dnia dużo jagód ,którymi się żywiła Najświętsza Maryja.Ten kto złamie to ludowe prawo,nie uczci Maryi,ale też może być ukąszony przez żmiję lub inne gady.

Niech to piękne święto skłoni nas do uwielbienia Boga za dar Maryi i Jej Syna,naszego Zbawiciela.Dziękujmy też za łaskę wiary i prośmy o jej umocnienie.Za przykładem Maryi spieszmy z pomocą potrzebującym,szczególnie w okresie nasilających się prac polowych.Będąc częściej wśród pięknej naszej polskiej przyrody,umiejmy w niej dostrzec ślady dobrego Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

 

Dzień Matki -26 maja


dla-mamy.jpg

Z  OKAZJI  DNIA MATKI  MOC  NAJSERDECZNIEJSZYCH   ŻYCZEŃ:ZDROWIA,BŁOGOSŁAWIEŃSTWA  BOŻEGO,

OPIEKI MATKI NAJŚWIĘTSZEJ I  WIELE MIŁOŚCI  W RODZINACH

- WSZYSTKIM MAMOM NASZEJ WSPÓLNOTY

życzy redakcja

duch-swiety-obrazek.jpg

Dz 2,1-11 ;Ps 104 ; 1 Kor 12,3b-7.12-13;J 20,19-23Tchnął na nich i powiedział im:”Weźmijcie Ducha Świętego”.

Panie ,niech Duch Święty zstąpi na moje serce.Niech odnowi we mnie miłość i nadzieję,pobudzi do życia i umocni wiarę. Pragnę przyjąć Twojego Ducha,by stał się dla mnie słodką radością serca i utuleniem w płaczu,by obmył głowę jakby język z ognia,niech przygarnie mnie moc Twojego Ducha i taka pewność,że bez pomocy Ożywiciela mojej wiary nic nie mogę.Duchu Święty,zstąp do mojego serca,Duchu Święty,przyjdź.

INTENCJE MSZALNE           25.05.2015 - 31.05.2015

PONIEDZIAŁEK 25.05

 

6.00 +siostry z 42 Róży Kobiet

7.00 +Jan Mika

8.00 +Stefan Korczak od braci z I Róży Męskiej

9.30 +Andrzej Ferlejko z żoną Stefanią i córką Marią

15.15 +Marianna i Franciszek Kościelniak

18.00 +Marian Adamczowski w 22 r. śm., żona Józefa (f)

 WTOREK 26.05

6.30 +Karol Łoboda od pracowników linii 117 -Wadowice

6.30 +Stefan Korczak od współpracowników syna Romana

7.00 +Jolanta Hruby od rodz. Lichosytów

18.00 +Helena w 1 r. śm., Bronisław w 9 r. śm. Sużyn

18.00 +Mieczysław Spyrka w 13 r. śm.

ŚRODA 27.05.

6.30 +Karol Łoboda od Dyżurnych Ruchu

6.30 +Stefan Korczak od pracowników Miejskiego Przedszkola Samorządowego

7.00 +Małgorzata, Janina, Stanisław, Stanisława Korczak

 

18.00 NOWENNA:

 1.+Marian Kubasiak od Janiny i Władysława Gałuszków z rodz.;

2+Kazimierz Surzyn;

3.+Stanisław Kubasiak;

4.+Franciszka (f) Kosiarska;

5+Józef Pietrusa.;

6.+Andrzej Semik;

7.+Józefa(f) Front;

8.+Helena Stanaszek;

CZWARTEK 28.05

6.30 +Karol Łoboda od koleżanek córki z pracy

6.30 +Stefan Korczak od brygady PRST Sucha B.

7.00 +Stanisława (f) Kubasiak w 1 r. śm. – od męża

18.00 +Stanisława (f) Pyka

 PIĄTEK 29.05. 

6.30 O zdrowie, bł. Boże dla sióstr z 42 Róży Kobiet i ich rodzin

6.30 +Karol Łoboda od pracowników Sekcji eksplantacji w Suchej

7.00 +Franciszek i Wiktoria z dziećmi

18.00 +Karol Korczak od zarządu Kombatantów i byłych więźniów politycznych w Suchej

 SOBOTA 30.05.

 

6.30 +Jan i Rozalia Bielarz w r. śm.

6.30 +Karol Łoboda od pracowników sekcji drogowej w Suchej

7.00 +Edward Kołodziejczyk w 10 r. śm.

18.00 +Bartłomiej Kudzia, Józefa(f), Albin Matonóg, Barbara Wągiel

 

NIEDZIELA 31.05. Odpust Parafialny Nawiedzenie NMP

 

6.30

8.00 dziękczynna za łaski otrzymane, z prośbą o bł. Boże dla prac. Banku Spółdzielczego i ich rodz.

8.00 +Kazimiera Malinka od sióstr Janki i Marysi z rodzinami

9.30 +Ireneusz Sękacz w 3 r. śm.

9.30 +Emilia Polak od wnuka i wnuczek

9.30 Helena i Emil Gaździccy

11.00 +Zbigniew Siwiec od siostry Ireny z rodziną

11.00 O z drowie bł. Boże w 18 r. urodzin Kamila Bielarz

11.00 +Emilia. Stanisław, Czesław

12.30 +Helena Starzak od córki z mężem

12.30 +Michał Kubasiak w 25 r.śm.

15.00 +Aniela Wojtyłko

18.00 +Józef Kosowski

 

 

zeslanie-ducha-swietego.jpg

 

“Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy,znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.Nagle dał się słyszeć z nieba szum,jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom,w którym przebywali.Ukazały się im też języki jakby z ognia,które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden.I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym….”

 

W pięćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni obchodzą Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Dlatego też ten nazywany jest Pięćdziesiątnicą.Ta uroczystość zajmuje drugie miejsce w tabeli pierwszeństwa obchodów liturgicznych i jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym,kończącym okres Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Uroczystość nazywamy czasem potocznie Zielonymi Świątkami,ale nazwa ta nie ma genezy dogmatycznej ,lecz wywodzi się z obrzędów ludowych,związanych z urodzajami na roli.Jest to dzień,w którym wspominamy pamiątkę zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów i Maryję,które dokonało się w wieczerniku.Zesłanie Ducha Św.nieraz uważa się za początek Kościoła.Jest to niejako dopełnienie objawienia się Boga ludziom:Bóg Ojciec przebywa wraz z Izraelem w Starym Testamencie,Syn:Jezus Chrystus narodził się,umarł i zmartwychwstał,zaś Duch Święty zstąpił na Apostołów,Kościół pierwotny już w Nowym Testamencie;po wniebowstąpieniu Chrystusa.

 

Jezus zapowiada smucącym się Apostołom,że nie pozostawi ich samymi: ześle Ducha Świętego pocieszyciela.Wiele jest przydomków tej najbardziej zagadkowej i tajemniczej, trzeciej Osoby Świętej,ukazywanej najczęściej pod postacią gołębicy.Określa się Go mianem Pocieszyciela,Boskiego Palca,Stworzyciela,lecz chyba najbardziej trafnym przymiotem jest:Sprawca.Cóż uczynilibyśmy bez Niego?Jak mówi św.Piotr w 1 liście do Koryntian:”nikt tez nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:”Panem jest Jezus”(1 Kor12,1)

 

Nieraz zapominamy o Duchu Świętym,pomijamy Go w naszych modlitwach.A przecież tak przydatne i wielorakie dary może nam On ofiarować,gdy się do Niego zwrócimy:Mądrość ,Rozum,Radę,Męstwo,Umiejętność,Pobożność,Bojaźń Bożą.Dary te w szczególnym i pełnym wymiarze są nam udzielane w sakramencie bierzmowania.Do Ducha Świętego uciekamy się nieraz,gdy potrzeba nam”światła Ducha Świętego”- przed rozmaitymi egzaminami,trudnymi sytuacjami,niełatwymi wyborami.Szczególnie czcimy Go w pieśni:”Przyjdź Duchu Stworzycielu”,zaś w samą uroczystość Zesłania Ducha Świętego śpiewając przed aklamacją Alleluja sekwencję do Ducha Świętego.

W poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół obchodzi Święto NMP Matki Kościoła.Zostało ono wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego przez Episkopat Polski- za zgodą papieża Pawła VI. w dniu 4 maj 1971r.

Modlitwa św.Jana Pawła II do Ducha Świętego

Duchu Święty,proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej ,

o dar umiejętności,abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar rady,abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ja znajdował,

o dar męstwa,aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności,abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej,abym lękał się grzechu,który Ciebie ,o Boże,obraża.

 

Modlitwy tej nauczył św.Jana Pawła II Jego Ojciec Karol Wojtyła,kiedy zauważył,że syn niezbyt gorliwie wypełnia obowiązki ministranta.

Jan Paweł II polecał właśnie tę modlitw młodzieży na spotkaniu przy kościele św.Anny w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 1979r.Powiedział wtedy:“Przyjmijcie od mnie tę modlitwę,której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.

 

 

dalej »