Subscribe to
Wpisy
Komentarze

                                                                          glowa-pana-jezusa-w-koronie-cierniowej.jpg

Rdz22, 1-2; 9-13,15-18;Ps1168;Rz 8,31b-34;Mk9, 2-10

I zjawił się obłok,osłaniający ich,a z obłoku odezwał się głos :To jest mój Syn umiłowany,Jego słuchajcie”. I zaraz potem ,gdy się rozejrzeli,nikogo już nie widzieli przy sobie,tylko samego Jezusa”.

Zobaczyć tylko Ciebie,Panie i zapatrzyć się tak,by zawsze usłyszeć ,jak mówisz do mnie .Widzieć przy sobie tylko Ciebie.Wiem,że to jest dla mnie zadanie na czas Wielkiego Postu.Nauczyć się tak żyć,byś był zawsze bliski- na wyciągnięcie ręki.Byś stał się dla mnie jak Przyjaciel najbliższy sercu,który kocha,mimo,że wie o mnie wszystko,zna moje największe tajemnice.Niech nieustannie szukam wzrokiem Twoich oczu,by widzieć przy sobie tylko ciebie i Twoją miłość.

Droga Krzyżowa -to nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa od pretorium Piłata na Wzgórze Golgoty.Męka rozważana jest w 14 symbolicznych stacjach.Pismo Święte nie zawiera dokładnej trasy Drogi Krzyżowej,a tylko spośród 14 stacji ma swą podstawę w ewangelicznych opisach męki Pańskiej.Pierwsi chrześcijanie otaczali czcią te święte miejsca w Jerozolimie.Według apokryfu z V wieku “De transitu Mariae” sama Maryja nawiedzała miejsca związane z męką i śmiercią Chrystusa.

Dopiero w XI- XIII wieku w związku z wyprawami krzyżowymi wyodrębniono poszczególne stacje Drogi Krzyżowej.Na Zachodzie kult ten kształtował się od czasów Średniowiecza.Celem tego nabożeństwa było okazanie współczucia dla umęczonego Chrystusa i pragnienie uczestnictwa w Jego cierpieniach.Na upowszechnienie Drogi Krzyżowej  miały wpływ odpusty nadane przez Stolicę Apostolską dzięki staraniom franciszkanów.W 1931r.W 1931 r.Pius XI udzielił chorym i więźniom udzielił zgodę chorym i więźniom na odprawienie jej przed krzyżykiem.Według Pawła VI do istoty nabożeństwa należy rozważanie męki Pańskiej przy 14 erygowanych krzyżach,co daje możliwość uzyskania odpustu zupełnego za jej odprawienie.

Droga Krzyżowa powstała z pragnienia kroczenia śladami Jezusa Chrystusa.W samym zaś nabożeństwie chodzi o zrozumienie sensu cierpienia dla naszego zbawienia.Śmierć na krzyżu ,będąca kulminacyjnym punktem Drogi Krzyżowej  budzi w chrześcijaninie nadzieję na to,że miedzy ofiarą krzyża a historią ludzkości zachodzi głęboka relacja zbawcza.

Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości,niesienia na jego wzór krzyża codziennych zasad i obowiązków.W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie .Rozważając treść kolejnych stacji mają one pobudzić wtedy do osobistej rewizji życia.Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem,by współpracować z Bożą łaską.Towarzyszy temu gotowość do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i bycia nowym człowiekiem, gotowym do nawrócenia się i pokuty.W czasie trwania nabożeństwa powinna dokonać się ocena stopnia naszej przynależności do Chrystusa,to znaczy czy bierzemy swój krzyż i Go naśladujemy.

Gorzkie Żale - to nabożeństwo,które wyrosło z polskiej duchowości i pobożności okresu baroku.Polega na rozważaniu Męki Pańskiej.Gorzkie Żale wiążą się  z bractwem św.Rocha z roku 1698 przy kościele św.Krzyża w Warszawie.Duże zasługi w propagowaniu nabożeństw mają misjonarze św.Wincentego a Paulo dzięki misjom ludowym i kierowaniu znaczną częścią seminariów duchownych(do połowy XIX w.). Gorzkie Żale niezwykle szybko rozpowszechniły się po całej Polsce i wszędzie tam,gdzie biły polskie serca.

Składają się  one z trzech części,które śpiewa się łącznie lub poszczególne części w kolejne niedziele Wielkiego Postu.Nawiązują w swej formie do dawnej jutrzni brewiarzowej.Rozpoczynają się tzw.Pobudką.Następnie jest hymn o Męce Pańskiej i lamentacje odpowiadające trzem psalmom w jutrzni,które wyrażają ból duszy z powodu męki Zbawiciela i rozmowę duszy z matką Bolesną.Antyfona “Któryś za nas cierpiał rany” jest śpiewem kończącym Gorzkie Żale.

Gorzkie Żale mogą też służyć jako pomoc w przygotowaniu do nabożeństw o charakterze pokutnym.Zazwyczaj jednak w łączności z tym nabożeństwem głosi się kazanie o Męce Pańskiej,czyli kazania pasyjne.

Jest to drugie niezwykle ważne nabożeństwo Wielkiego Postu,które pobudza do refleksji nad istotą cierpienia oraz zadumy nad własnym postępowaniem,gdyż za wielką cenę zostaliśmy odkupieni.

1
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – II Niedziela Wielkiego Postu B 1.03.2015 r.
1. Trwamy w liturgicznym okresie Wielkiego Postu. Wykorzystajmy ten czas na zbliżenie się do
Chrystusa, pogłębienie, modlitwy, uporządkowanie relacji z bliźnimi.
2. Kalendarz liturgiczny:
• Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.Po Mszy św.o godz. 8.00
zmianka tajemnic Żywego Różańca.
• W środę święto św. Kazimierza,patrona archidiecezji krakowskiej.O 18.00 Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
O 17.30 różaniec za zmarłych wypominanych w ciągu roku.
• W czwartek – pierwszy miesiąca  o godz. 17.00 Godzina Święta i możliwość spowiedzi.
• W piątek spowiedź od  godz. 6.00 i 15.30. Dodatkowe Msze o 16.30 dla dzieci i młodzieży,o 19.00 dla młodzieży
przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.
• W najbliższy piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O 16.00, 17.15 i o 19.30.
W kaplicy na Błądzonce o 16.30 a po niej Msza św. Spowiedź na Błądzonce od 15.45.
• W sobotę udamy się do chorych od godz. 8.00.
• W sobotę o 16.00 w starym kościele  spotkanie modlitewne dla młodzieży skupionej wokół przygotowania ŚDM.
W programie: Droga Krzyżowa,Msza święta. Druga część spotkania  o18.15 w Domu Katolickim.
3. W niedziele Wielkiego Postu o 15.45 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Zachęcamy do licznego
uczestnictwa.
4. Tydzień temu w ofierze na Centrum Jana Pawła II zebraliśmy sumę 8600 złotych. Za złożoną ofiarę wyrażamy
wdzięczność. Bóg zapłać.
5. Składkę z przyszłej niedzieli przeznaczymy na materialne cele naszej Parafii.
6. W minionym tygodniu w naszym kościele pożegnaliśmy śp. Janinę Działek .l 86,Elżbietę Kachel l. 66, i Jerzego Warmuza l. 65.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,a Światłość wiekuista niechaj Im świeci,niech odpoczywają z Tobą Panem ,aż na wieki wieków.Amen.

JA  JESTEM  ZMARTWYCHWSTANIE  I  ŻYCIE.

KTO  WIERZY  WE  MNIE , CHOĆBY  I  UMARŁ , ŻYĆ   BĘDZIE.

A  KAŻDY, KTO  ŻYJE  I  WIERZY  WE  MNIE , NIE  UMRZE  NA  WIEKI.

INTENCJE MSZALNE           2.03.2015 - 08.03.2015

PONIEDZIAŁEK 2.03.

6.30 +Ewa Chrząszcz od II Zespołu Kuratora Sądu w Wadowicach

6.30 +Helena Szklarczyk od wnuka Dariusza

6.30 +Barbara Kanicka od Tadeusza Kubasiaka z rodz.

7.00 +Władysław Klimasara w 3 r.śm.

18.00 +Rozalia i Stanisław Pochopień

 

WTOREK 3.03.

6.30 +Stanisław Trzop w 6 r. śm.

6.30 +Maria Bukowczan

6.30 +Helena Szklarczyk od wnuka Artura

7.00 +Franciszek Mamcarz od Józefy Świątkowskiej

7.00 +Barbara Kanicka od rodz. Ślusarczyk

18.00 +Zbigniew Wirtel w 15 r. śm., Adam Adamek w 9 r. śm.

ŚRODA 4.03.

6.30 +Stefan Stróżak (Gregoriańska 1)

6.30 +Barbara Kanicka od Józefy i Mieczysława Janik

6.30 +Ewa Chrząszcz od rodz. Bilczyńskich i Marii Jędrzejak

7.00 +Franciszek Mamcarz od Renaty z rodziny Zych

18.00 NOWENNA:

1.+Kazimierz Gruca

2.+Antoni Świerkosz;

3.+Marian Kubasiak -od Natalii Dzięcioł z rodz;

4.+Jadwiga Kozyra;

5.+ Teresa Lenart ;

6.+ Genowefa Kubasiak;

7.+Marek Borowy;

8.+Czesława(f)Trzop ;

9.+Stanisław Kot -od Elżbiety Gródek z rodz.;

10.+Aleksandra Hejny;

11.+Stanisław Paluszek;

12.+Julia Tatara;

CZWARTEK 5.03

6.30 +Ewa Chrząszcz od Jadwigi Jaroch z rodz.

6.30 + Helena Szklarczyk od synowej Grażyny

6.30 +Barbara Kanicka od przyjaciół brata Andrzeja

7.00+Franciszek Mamcarz od Iwony, Joli i Roberta z rodzinami

18.00 +Stefania i Franciszek Skrzypek w r. śm.

18.00 +Stefan Stróżak (greg. 2)

 PIĄTEK 6.03. 

6.30 +Ewa Chrząszcz od Jurków z Jachówki

7.00 +Franciszek Mamcarz od Iwony, Joli i Roberta z rodzinami

7.00 +Stefan Stróżak (greg. 3)

16.30 +Ks. Czesław Świniarski w 7 r. śm.

18.00 +Piotr Banaś od dzieci: Mariana, Michała i Marty

19.00 +Joanna Guzik od Grupy Apostolskiej

SOBOTA 7.03.

6.30 +Maria Klimasara od kuzynki Krystyny z rodz.

6.30 +Ewa Chrząszcz od pracowników Wydziału Ksiąg Wieczystych

6.30 +Helena Szklarczyk od siostrzenicy Krysi z rodz. ze Ślemienia

7.00 +Stefan Stróżak (greg. 4)

7.00 +Franciszek Mamcarz od firmy Karton-Pak

18.00 +Maria Bańdura  w 12 rocznicę śmierci

NIEDZIELA 8.03.

6.30 + Stefan Stróżak (greg. 5)

6.30 +Krzysztof Luberda w 1 r. śm.

6.30 +Rozalia Gawlas od córki Jadwigi

8.00 +O zdrowie i bł. Boże dla Sióstr z 16 Róży Kobiet

8.00 +Helena Kubasiak od syna Tadeusza z żoną i dziećmi

9.30 +Józefa (f) Mięso od syna Piotra

9.30 + Józefa (f) Lenart od syna Wiesława z rodz.

11.00 +Maciej Ryszawy od córki Elżbiety z rodz

11.00 Krystyna Pilsyk od chrześniaka Adama z rodz.

12.30 Za parafian: Chrzty

12.30 +Maria i Józef Listwan

15.00 +Marcin Majcherczyk w 2 r. śm.

18.00 +Antonina Gołuszka w 4 r. śm.

 

WIELKI POST

Okres Wielkiego Postu to czas  poprzedzający i przygotowujący obchodzenie Paschy.Jest to czas słuchania słowa Bożego i czas nawrócenia,przygotowania do chrztu i obchodzenia jego pamiątki ,czas pojednania z Bogiem i z braćmi,częstszego uciekania się do “broni pokuty chrześcijańskiej” ,tzn.do modlitwy,postu i jałmużny.(por.Mt6,1-6.16-18).

Pobożność ludowa nie zawsze dobrze rozumie misteryjne znaczenie okresu Wielkiego Postu,jego wartości i takie treści,jak wzajemne związki między “sakramentem czterdziestu dni” i sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz obecną przez cały ten okres tajemnicą “wyjścia”z niewoli.Pobożność ludowa koncentruje się na misterium człowieczeństwa Chrystusa,a wierni w tym okresie zwracają swoją  uwagę na mękę  i śmierć Pana.

W obrządku rzymskim 40-dniowym okres pokuty rozpoczyna się surowym i charakterystycznym dla Wielkiego Postu obrzędem posypania głów popiołem w Środę Popielcową.Pochodzi on ze starożytnego obrzędu,w czasie którego nawróceni grzesznicy poddawali się kanonicznej pokucie.Znak posypywania popiołem oznacza przyznanie się do własnej ułomności i śmiertelności,potrzebującej Bożego miłosierdzia dla zbawienia.Kościół,broniąc się przed czysto zewnętrznym sprawowaniem tego obrzędu,praktykuje go do dziś jako symbol wewnętrznej postawy pokutnej,do której  powołany jest każdy ochrzczony w czasie wędrówki wielkopostnej.Licznym wiernym,uczestniczącym w tym obrzędzie,trzeba pomagać w zrozumieniu jego znaczenia jako drogi do nawrócenia i zaangażowania się w wewnętrzną odnowę paschalną.Pomimo sekularyzacji współczesnego społeczeństwa lud chrześcijański dobrze z rozumie,że w czasie Wielkiego Postu należy kierować umysły ku tym rzeczywistościom,które w życiu liczą się najbardziej i domagają się zgodności wiary z ewangelicznym zaangażowaniem.Ta zgodność zgodność oznacza spełnianie dobrych uczynków,wyrzeczenie się tego,co zbyteczne i luksusowe oraz solidarność z cierpiącymi i potrzebującymi.Wielu wiernych,którzy rzadko przystępują do sakramentu pokuty i Eucharystii ,pamięta jednak o praktyce stosowanej w długiej tradycji kościelnej,a mianowicie,że w okresie Wielkiego Postu-Paschy obowiązuje przykazanie kościelne dotyczące spowiadania się z grzechów ciężkich i przyjęcia Komunii św.przynajmniej raz w roku,a szczególnie w Okresie Wielkanocnym

Istniejąca rozbieżność między liturgiczną i ludową wizją Wielkiego Postu nie przeszkadza,by okres “czterdziestu dni” stanowił odpowiedni czas do ich wzajemnego i owocnego oddziaływania na siebie. Przykładem takiego oddziaływania na siebie obu form pobożności jest choćby fakt,że pobożność ludowa wyróżnia szczególnie niektóre dni i nabożeństwa,a także dzieła apostolskie i charytatywne,które liturgia przewiduje i poleca.Praktyka postu ,od starożytności chrześcijańskiej tak bardzo charakterystyczna dla tego okresu,jest “ćwiczeniem”,które dobrowolnie uwalnia od potrzeb codziennego życia  i ułatwia tego życia,które pochodzi z wysoka:”Nie samym chlebem żyje człowiek,lecz każdym słowem ,które pochodzi z ust Bożych”. (por.Pwt 8,3 ; Mt4,4;Łk4,4).

                                   jezus-na-krzyzu-i-niedizela.jpg

Rdz 9 , 8 -1 5 ; 1 P 3 ; 18 -22 ;Mk 1, 12 -15

Mówił:”Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”

I  dla mnie czas się wypełnił -czas nawrócenia.Nie kiedyś,ale dziś ,teraz , gdy bliskie jest królestwo Boga.Teraz jest mój czas na  nawrócenie -w ten Wielki Post.Mój czas powrotu do Boga, zanurzenia się w Jego miłości,zapatrzenia się w oczy Jezusa.Teraz właśnie jest ten czas , bym na nowo uwierzył słowom Ewangelii i nimi żył.Bym odkrył , że droga Pana to Jego łaska i wierność Jego słowom; bym żył,oddychając Jego obecnością.

dalej »