Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Grupa Czcicieli Miłosierdzia Bożego

W naszej parafii Grupa Czcicieli Miłosierdzia Bożego powstała 5 grudnia 2014 roku dzięki wsparciu księdza proboszcza Andrzeja Klimary. Inicjatorką grupy jest Irena Wróbel, która zakładając ją, kierowała się potrzebą serca.

 

W każdy pierwszy piątek miesiąca spotykamy się w kościele o godzinie 15.00 adorując Najświętszy Sakrament oraz wielbiąc Miłosierdzie Boże:

–       śpiewamy pieśni,

–       odmawiamy lub śpiewamy koronkę do Bożego Miłosierdzia,

–       czytamy rozważanie na dany okres liturgiczny,

–       dziękujemy, przepraszamy, prosimy Boże Miłosierdzie o wszelkie łaski dla nas samych oraz bliźnich.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego posiada wielką siłę przyciągania ludzi do Boga – jest dostępne dla każdego człowieka, jeżeli tego pragnie i potrafi zaufać Jezusowi. Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych. Pragniemy, aby w naszej parafii było coraz więcej osób wychwalających Miłosierdzie Boże i adorujących Najświętszy Sakrament.

Prawda o Miłosierdziu Bożym była głoszona, m.in. przez siostrę Faustynę Kowalską. 22 lutego 1931 roku objawił się jej Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Jego prawa ręka była podniesiona w geście błogosławieństwa, lewa dotykała szaty na piersiach, skąd wychodziły dwa promienie: czerwony i biały.  Pan Jezus nakazał jej, aby wymalowała obraz według tego, który widzi z napisem “Jezu, ufam Tobie”. Obiecał, że dusza, która będzie go czcić – nie zginie.

W kolejnym objawieniu, Zbawiciel wyjaśnił znaczenie promieni, które nazwał “promieniami miłosierdzia”: biały to Woda, czyli Chrzest, a czerwony oznacza Krew, to jest Eucharystię (dwa najważniejsze sakramenty).

Innym razem Jezus powiedział do siostry Faustyny, aby odmawiała koronkę, którą ją nauczył i obiecał: “Ktokolwiek będzie ją odmawiał dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci”.  (…), chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. (…) Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z moją wolą”.

 

Koronkę można odmawiać w dowolnym czasie. Pan Jezus zalecił św. Faustynie, aby odmawiała nowennę przez dziewięć dni przed Świętem Miłosierdzia (od Wielkiego Piątku do kolejnej soboty). Aby w pełni skorzystać z łask płynących z uczestnictwa w Święcie Miłosierdzia powinniśmy:

1.     Przed świętem Miłosierdzia odprawić nowennę z koronki do Miłosierdzia Bożego;

2.     Obchodzić Święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy;

3.     Szczerze żałować za popełnione grzechy;

4.     Całkowicie zaufać Jezusowi;

5.     Wyspowiadać się przed niedzielą Miłosierdzia;

6.     Przyjąć Komunię świętą w dniu święta Miłosierdzia;

7.     Oddać cześć Panu w obrazie Miłosierdzia (“Jezu, ufam Tobie”)

8.     Okazać miłosierdzie bliźnim przez czyny, słowa i modlitwy.

 

Każda dusza, która przystąpi do Komunii Świętej w Święto Miłosierdzia dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże przez które płyną łaski.

 

W objawieniach świętej Faustyny, Jezus prosił ją również o szczególną modlitwę i rozważanie Jego męki każdego popołudnia o godzinie trzeciej, czyli godzinie Jego śmierci na krzyżu. Godzinę śmierci nazwał godziną Miłosierdzia: “O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników i choć krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim odpuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją…”

 Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

opiekun ks. Proboszcz Wiesław Popielarczyk

INFORMACJE

RÓŻANIEC NA DZIŚ

 

Tajemnice Radosne

 

  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  • Nawiedzenie świętej Elżbiety
  • Narodzenie Pana Jezusa
  • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
  • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY