Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Search Results for 'msze św'

Październik -miesiacem modlitwy różańcowej

” Odmawiajcie codziennie różaniec”. Te słowa wypowiedziała  Najświętsza Maryja Panna do trojga dzieci w Fatimie.  Gdy Maryja pojawiła się im po raz pierwszy z ramienia zwisał Jej różaniec.W każdym sześciu objawień Matka Boża wspominała o różańcu.W innych objawieniach również wskazała różaniec jako narzędzie Miłosierdzia Bożego.
W XII wieku herezja albigensów zaczęła się rozszerzać,wówczas św.Dominik począł głosić […]

Dwudziesta szósta niedziela zwykła,28 września

Ez 18, 25 -28 ; Ps 25 ; Flp 2 , 1-11 ; Mt 21 ,28- 32
” Zaprawdę ,powiadam wam :Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”.
Celnik to zdrajca.Nierządnica oznacza kogoś,kto cudzołoży dla własnej korzyści.Wszyscy po trosze nimi jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu.Gdy zdradzam Jezusa ,wybierając własną wygodę-jestem celnikiem.Gdy sprzedaję łaskę Bożą,by […]

Iz 55,6-9 ; Ps 145 ; Flp 1, 20 c-24 .27 a;Mt 20,1-16a
” Ci ostatni jedną godzinę pracowali ,a zrównałeś ich z nami,którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty.”
Cóż za niesprawiedliwość! Miłosierdzie miłosierdziem,ale tym razem przesadziłeś,Boże! Całe życie chodzę do kościoła,modlę się,poszczę,znoszę trud wyrzeczeń,a Ty mnie zrównujesz z jakimś czy jakąś tam…Przecież ja zasługuję na większą […]

Święty Stanisław Kostka,zakonnik - patron Polski

                                         
Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu (obecnie powiat przasnyski). Był synem Jana,kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich.Pierwsze lata nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym.W wieku 14 lat razem ze swoim bratem ,Pawłem,został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu.Wiedeńska szkoła jezuitów cieszyła się wówczas zasłużoną sławą.Codziennie odprawiano Mszę św.Przynajmniej raz […]

Najświętsza Maryja Panna Bolesna - 15 września

                               
“Oto Ten przeznaczony jest na upadek…A Twoją duszę miecz przeniknie,aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk2,34a.35)
Tymi słowami prorok Symeon ,podczas ofiarowania Jezusa w świątyni ,zapowiedział Maryi cierpienie.Maryja,jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska,miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa wiodącym […]

dalej »