Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Search Results for 'msze św'

Najświętsza Maryja Panna Bolesna - 15 września

                               
“Oto Ten przeznaczony jest na upadek…A Twoją duszę miecz przeniknie,aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk2,34a.35)
Tymi słowami prorok Symeon ,podczas ofiarowania Jezusa w świątyni ,zapowiedział Maryi cierpienie.Maryja,jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska,miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa wiodącym […]

Dwudziesta trzecia niedziela zwykła ,7 września

Ez 33, 7-9 ; Ps 95 ;Rz 13 ,8-10 ; Mt 18 ,15 - 20
” Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie ,idź i upomnij go w cztery oczy” .
Upominać nie znaczy oskarżać czy też wykazywać własną wyższość.Jeśli nie zależy ci na dobru bliźniego,nie próbuj go naprawić.Upominać to spotkać drugiego,powiedzieć mu :”Zależy mi na tobie i twojej […]

Dwudziesta druga niedziela zwykła - 31 sierpnia

Jr 20, 7- 9 ; Ps 63 ; Rz 12 ,1-2 ; Mt 16 ,21-27
“Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek,choćby cały świat zyskał,a na swej duszy szkodę poniósł?”
Zyskać cały świat! To jest dopiero coś! Uznanie,  szacunek ,bogactwo,rozległe możliwości ,autorytet ,powodzenie itd.Któż o tym po cichu nie marzy?Jezus nie pozostawia złudzeń.To wszystko jest niczym wobec”szkody na […]

                                         
   
“A skądże mi to,że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”
Maryja ,najbardziej obdarowana ze wszystkich ludzi,przeczysta dziewica wybrana przez Boga,przychodzi do nas ,nieustannie modli się za nas,przypomina nam,czego Bóg od nas pragnie.Nie […]

Dziewiętnasta niedziela zwykła,10sierpnia

1Krl 19 9 a. 11-13 ; Ps 85 ; Rz 9 , 1-5 ; mt 14 ,22-33
Gdy to uczynił ,wyszedł sam jeden na górę,aby się modlić .Wieczór zapadł ,a On sam tam przebywał.
Prawdziwa modlitwa jest czymś więcej niż wypełnieniem religijnej powinności,obowiązku czy też próbą zadowolenia Pana Boga.Modlitwa to przebywanie w obecności miłującego Ojca.To wreszcie konieczność,kwestia […]

dalej »