Subscribe to
Wpisy
Komentarze

Search Results for 'msze św'

ADWENT - okresem oczekiwania na Pana

                                                        
Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna,który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi.Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć.Zadaniem Kościoła […]

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  Adwent B-­‐I 30.11.2014 r.
1. Wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu.Ten czas jest okazją do prostowania
 dróg życia,by prowadziły do Chrystusa.
Wykorzystajmy dni Adwentu, by nasze serca przygotowały się na przyjęcie Pana.
Roraty adwentowa Msza św.z Matką Najświętszą będą odprawiane w niedzielę
 o godz.6.30,a w dni powszednie o godz.6.30 dla starszych i o 16.30 dla dzieci.
Roraty będą odprawianerównież w kaplicy na Błądzonce o 16.30.Zapraszamy 
wszystkich Parafian do wspólnej adwentowej modlitwy.
Prosimy też, by dzieci przychodziły na Roraty z lampionami.Oczywiście tradycyjni
 dladzieci będzie konkurs roratni z nagrodami.
2. W środę o 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. W kaplicy na Błądzonce
 nowenna w czwartek o 16.30.
3. W środę po nowennie, o godz.19.00 spotkanie Rady Duszpasterskiej.Zapraszam
 wszystkich Członków Rady na plebanię.
4. W czwartek o 10.00 Msza św. dla rodzin Górniczych z okazji święta św. Barbary.
 Zapraszamy wszystkich górników z rodzinami. Zapraszamy również wszystkich
 górników emerytów. Od 16.30 spowiedź a o 17.00 godzina święta.
5. W piątek pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź od godz.6.00 oraz od 15.30.
W kaplicy na Błądzonce spowiedź od 15.30.
6. W pierwszy piątek na Mszę o 19.00 zapraszamy młodzież z klas III Gimnazjum 
w ramach  przygotowania do sakramentu Bierzmowania.
Do chorych udamy się w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.30.
W grudniu jeszcze odwiedzimy  naszych chorych przed świętami.
7. Od tegorocznego Adwentu wprowadzamy w pierwszy piątek modlitwę
adoracji Najświętszego Sakramentu. 
O 15.00 będzie wystawienie Chrystusa Eucharystycznego i adoracja oraz 
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę!
8. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.00 zmianka tajemnic Różańca św.
9. W przyszłą niedzielę po Mszach św.Adoracja Najświętszego Sakramentu 
z racji pierwszej niedzieli miesiąca.
10. Dzisiaj Grupa Charytatywna naszej Parafii zbiera przed kościołem ofiarę
 do puszek.Zebrane środki będą przeznaczone na zrobienie paczek mikołajowych
 dla dzieci z uboższych rodzin z naszej Parafii.Za wszystkie złożone ofiary wyrażamy
 serdeczną wdzięczność. Bóg zapłać.
11. Uruchomione zostały toalety w budynku katechetycznym.
W razie potrzeby można z nich korzystać.
12. W minionym tygodniu w naszym kościele pożegnaliśmy śp. Zbigniewa Siwca.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie ,a Światłość Wiekuista niechaj Mu świeci,
niech odpoczywa w pokoju z Tobą Panem,aż na wieki wieków.Amen.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 34 Niedziela Zwykła A-­‐II 23.11.2014 r.
1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego.Nosi ona nazwę Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata.
Po Mszy św.o godz. 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu,
litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia się
Sercu Jezusowemu.
2. W środę o godz. 15.15 w starym kościele Msza św. w int.Kolejarzy
z okazji św. Katarzyny patronki kolejarzy. Zapraszamy na tę Mszę św.
wszystkich Kolejarzy z Rodzinami, również emerytów.Będziemy modlić się
w ich intencji.
3. We środę o 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
W kaplicy na Błądzonce nowenna w czwartek o 16.30.
Zapraszamy na te modlitwy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
4. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent.
Radosny czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. Roraty będą odprawiane
w niedzielę o godz. 6.30, a w dni powszednie o godz.6.30 dla starszych
i o 16.30 dla dzieci.
Roraty będą odprawiane również w kaplicy na Błądzonce o 16.30.
Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej adwentowej modlitwy.
Prosimy też, by dzieci przychodziły na Roraty z lampionami.
Oczywiście tradycyjne ogłaszamy dla dzieci konkurs z nagrodami 
na najpełniejsze uczestnictwo w Roratach.
5. W przyszłą niedzielę o prowadzenie Różańca po Mszy św.o godz.8.00
prosimy od 56 do 60 Róże Kobiet i 2 Różę Męską.
6. Od poniedziałku wszystkie nabożeństwa w tygodniu będą w starym
kościele.
W nowym będzie liturgia niedzielna i świąteczna.
7. Kończy się pierwszy, zasadniczy etap remontu budynku duszpasterskiego
(plebanii).
Od wtorku kancelaria powraca do tego budynku. Została stworzona
nowa koncepcja jego funkcjonowania.
Parter stanowią dwie części:
gospodarczą: (jadalnię kuchnię)
oraz
administracyjną Parafii:kancelaria,biuro cmentarza,archiwum, oraz pomieszczenie
na spotkania duszpasterskie małych grup.
Na piętrze jest w przygotowaniu aula na 40 osób.
Część mieszkalna plebanii wraz z pokojami gościnnymi dla rekolekcjonistów
stanowi tylko 1/5 jej powierzchni.
Ze względu na przeprowadzkę w poniedziałek kancelaria i biuro cmentarza
będą nieczynne.
W pilnych sprawach prosimy kontaktować się z Księdzem dyżurnym.
Przy drzwiach będzie umieszczony nr.tel.komórki do ks.Dyżurnego.
8. W piątek o 19.00 spotkanie katechetyczne w budynku duszpasterskim.
Zapraszam wszystkich Katechetów uczących na terenie naszej Parafii.
9. Dzisiaj przed kościołem można wesprzeć materialnie chorą Lenkę ze
Stryszawy,którą czekają bardzo poważne operacje za granicą.
Są one warunkiem Jej chodzenia.
10. W sobotę o 14.00 spotkanie wspólnoty niepełnosprawnych.
O 15.00 Msza św., a później zabawa andrzejkowa w salkach katechetycznych.
11. W minionym tygodniu w naszym kościele pożegnaliśmy
śp.:Henryka Pietrusę l. 60 i Ignacego Kułagę,l.69.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie,a Światłość Wiekuista niechaj Im świeci ,niech odpoczywają w Pokoju z Tobą Panem ,aż na wieki wieków .Amen.

Ez 47, 1-2.8 - 9. 12 ; Ps 46 ; 1 Kor 3 9 b -11 .16 -17 ; J 2 13 -22
” Zburzcie tę świątynię,a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.
Moc Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego jest większa niż śmierć ,niż wszelkie zło.Czasami wydaje się ,że zło triumfuje. Demon próbuje przestraszyć człowieka,zniechęcić go,uderzając w […]

Wieczorem 1 listopada o godz.19.00 tradycyjnie został na cmentarzu odmówiony różaniec za zmarłych,spoczywających na naszym cmentarzu  oraz na wszystkich cmentarzach.Rozważania zostały przygotowane przez Grupę Młodzieży z ks.Piotrem Płoskonką,który prowadził modlitwy i włączył w nie zebranych wiernych.

Ap 7, 2-4 . 9 -14 ; Ps 24 ; 1 J 3, 1-3 ; Mt 5 ,1-12 a
“Błogosławieni ubodzy […]

dalej »